Table of Contents Table of Contents
Previous Page  43 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 48 Next Page
Page Background

№ 27 23.03.2020

43

В

С Е П Р О Б У Х ГА Л Т Е Р С Ь К ИЙ О Б Л І К

"АНТИВІРУСНІ" ЗМІНИ

Передбачається, що в такому випадку Фонд

виплачуватиме допомогу

з 6-го дня непраце­

здатності.

Але водночас на роботодавців не

поклали зобов'язання з оплати перших 5 днів

за таким страховим випадком (абз. 2. ч. 2 ст. 22

Закону про соцстрахування не відредагува­

ли). Та не виняткуємо, що це просто недопра­

цювання законодавців, і такий обов'язок для

страхувальників усе-таки нормативно закрі­

плять. Принаймні в повідомленні на офіційному

веб-сайті Фонду соцстрахування йдеться про

те, що за вказаним страховим випадком перші

5 днів оплачують коштом роботодавця

1

.

Однак якщо ситуацію не виправлять, за пер­

ші 5 днів людина нічого не отримає. Але й це

ще не все! Такий лікарняний оплачуватимуть

лишень у

розмірі 50%

середнього заробітку —

і це

для всіх

незалежно від страхового стажу!

Слід також очікувати, що нюанси видачі

листка непрацездатності за вказаною підста­

вою пропишуть в Інструкції № 455. Крім того,

оскільки в бланку лікарняного наразі немає

відповідної позначки для позначення нової при­

чини непрацездатності, можливо, її дозволять

вписувати вручну в існуючій формі або ж опе­

ративно впровадять нову. Водночас нагадаємо:

із 1 квітня має запрацювати електронний ре­

єстр листків непрацездатності. У будь-якому

разі чекаємо на роз'яснення щодо того, як нова

норма працюватиме на практиці.

Зверніть увагу: за згаданою підставою лікар­

няний видають особам, які, вірогідно, здорові

(принаймні, коронавірус не діагностовано), але

яким призначено перебування в закладах охоро­

ни здоров'я чи в самоізоляції під меднаглядом.

Якщо ж людина захворіла, то незалежно від

того, йдеться про ураження коронавірусом чи

про іншу недугу, видати листок непрацездат­

ності мають на загальних підставах за п. 1 ч. 1

ст. 22 Закону про соцстрахування. Тобто такий

лікарняний однозначно буде оплачений за весь

період хвороби: перші 5 днів

роботодавцем,

із 6-го дня

Фондом соцстрахування в розмі­

рі, залежному від страхового стажу (ч. 1 ст. 24

Закону про соцстрахування).

1

Його можна знайти за посиланням:

http://www.fssu.gov.ua/

fse/control/main/uk/publish/article/968229.

ВІДПУСТКА БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРПЛАТИ

ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

(п.п. 1 та 6 р. І, п. 2 р. ІІ Закону № 530)

Статтю 26 Закону про відпустки та ст. 84

КЗпП доповнили нормою щодо відпусток без

збереження зарплати під час карантину, який

встановлює КМУ відповідно до Закону про за­

хист від інфекційних хвороб. Передбачено, що

термін перебування у відпустці без збереження

зарплати на період карантину не включається у

загальний термін, установлений частиною дру­

гою згаданих статей. Утім, таке формулюван­

ня насправді важко визнати досконалим. Адже

формально законодавці не встановили, що під­

ставою для надання відпустки без збереження

зарплати визнають карантин, оголошений КМУ.

Та, мабуть, на це доведеться закрити очі.

До того ж у п. 2 р. ІІ Закону № 530 закріпили,

на наше переконання, декларативну норму, за

якою роботодавець може надавати працівни­

ку, у тому числі держслужбовцю, службовцю

органу місцевого самоврядування,

за його зго-

дою відпустку.

У будь-якому разі розуміємо, що йдеться про

відпустку за згодою сторін. А отже, у таку від­

пустку роботодавець не може відправити пра­

цівника самостійно. Нагадаємо, що свого часу

Мінсоцполітикиулистівід19.09.13р.№416/13/116-13

зазначало: відпустка без збереження зарплати за

згодою сторін (ст. 26 Закону про відпустки)

нада-

ється лише за бажанням працівника, а не з ініці-

ативи роботодавця.

Тож, на нашу думку, від пра­

цівника потрібно отримати заяву про надання від­

пустки через запроваджений карантин, а вже на

її підставі видати наказ про відпустку.

Враховуючи те, що на сьогодні карантин уста­

новлено КМУ по 03.04.2020 р., взяти таку відпуст­

ку можна з 17.03.2020 р. по 03.04.2020 р.Про це вар­

то зазначити в заяві та наказі.У разі продовження

карантинних заходів Урядом доведеться наново

подати заяву та видати наказ про відпустку.

Надаючи таку відпустку, роботодавцям слід

пам'ятати, що при нарахуванні за березень

зарплати, яка виявиться меншою за мінімаль­

ну,

єдиний внесок слід буде сплатити у розмірі,

не меншому за мінімальний

(принаймні поки

що законодавці не зробили в цьому крок назу­

стріч бізнесу). Якщо ж карантин продовжать на

увесь квітень і працівник весь цей місяць буде у

відпустці без збереження зарплати, сплачувати

єдиний внесок за такий місяць не доведеться.