Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 16 Next Page
Page Background

№ 30 30.03.2020

3

В

С Е П Р О Б У Х ГА Л Т Е Р С Ь К ИЙ О Б Л І К

ДБАЄМО ПРО БІЗНЕС

?

Чи можна перевести працівника на робо­

ту на умовах неповного робочого дня по­

серед місяця через карантинні заходи?

ВІДПОВІДЬ:

Так, це можливо, але виключно

за бажанням працівника. Тобто саме він має ви-

ступити ініціатором запровадження неповного

робочого часу і подати заяву про переведення

на такі умови роботи.

Якщо ж ініціатором виступатиме роботода-

вець, то тут діятиме правило зі ст. 32 КЗпП, за

яким попередити про зміну істотних умов пра-

ці (зокрема, про запровадження неповного ро-

бочого часу) роботодавець мусить за 2 місяці.

Однак і в цьому випадку переведення також

буде можливим із середини місяця.

?

Чи можна юрособам не сплачувати єдиний

внесок заберезень і квітень 2020 р.?Чимож­

на не сплачувати податки та єдиний внесок під

час виплати авансу за березень через брак кош­

тів через карантин? Чи будуть штрафувати?

Через карантин у підприємства не вистачає

коштів на сплату ЄСВ, який буде нараховано за

березень (через припинення надходжень від про­

дажів). Однак на 1/5 від суми зарплати коштів

вистачить. Чи вважатимуть це порушенням?

ВІДПОВІДЬ:

Почнемо саме зі штрафів, адже

Законом № 533 дійсно було внесено до р. VIII

Закону про ЄСВ пункт 9

11

.1. За ним

тимчасо-

во не застосовуватимуть певні штрафні санк-

ції, передбачені ч. 11 ст. 25 Закону про ЄСВ,

за порушення,

вчинені в періоди з 1 березня

по 30 квітня 2020 року. Ідеться про санкції за:

несвоєчасну сплату (несвоєчасне перера-

хування) ЄСВ;

неповну сплату або несвоєчасну сплату

ЄСВ одночасно з видачею сум, на які нарахо-

вують ЄСВ (авансових платежів);

несвоєчасне подання Звіту з ЄСВ до по-

даткових органів.

Також у ці періоди не нараховуватимуть пеню,

а нарахована пеня за ці періоди підлягає спи-

санню (п. 9

11

.2 р. VIII Закону про ЄСВ).

Але найцікавішим у питанні сплати ЄСВ є не

відсутність штрафних санкцій.Адже під час за-

мовлення готівкових коштів на виплату зарпла-

ти або перерахування зарплати на картрахунки

працівників роботодавці мають сплатити ЄСВ

ПРАЦЕКАРАНТИННИЙ БЛІЦ: ПОДАТКОВІ ПЛАТЕЖІ,

ВИПЛАТА ЗАРПЛАТИ, ВІДПУСТКИ ТА ІНШЕ

У попередньому номері ми вже надали кілька відповідей на запитання щодо органі-

зації роботи/надання відпусток під час карантину. Продовжуємо відповідати на ваші

найактуальніші запитання та допомагати вийти із цієї карантинної ситуації із най-

меншими втратами.

у сумі не менше 1/5 від суми заробітку, що ви-

плачується. Тільки тоді банки зможуть видати/

перерахувати кошти фізособам. Це випливає із

ч. 2 ст. 24 Закону про ЄСВ, Порядку № 453 та

листів ДФС від 15.01.16 р. № 1259/7/99-99-17-03-

01-17 і № 526/5/99-99-17-03-01-16. Не сплачувати

ЄСВ можна лише за наявності довідки від ор-

гану ДПС про наявність переплати.

До того ж НБУ у листі від 23.03.2020 р. № 57-

0009/14994 зазначив, що банки приймають від

роботодавців платіжні доручення та інші роз-

рахункові документи на видачу (перерахуван-

ня) коштів для виплати зарплати та здійсню-

ють видачу (перерахування) зазначених коштів

лише за умови одночасного подання платником

розрахункових документів про перерахування

коштів для сплати ЄСВ або документів, що під-

тверджують сплату таких сум раніше.

Таким чином, банки контролюють сплату єди-

ного внеску і роботодавці не зможуть виплатити

зарплату без сплати єдиного внеску. Звісно, це не

стосується ситуації, коли зарплати виплачують

із наявної виручки. Тут дійсно можна скориста-

тися послабленням щодо сплати єдиного внеску.

Але фактично можемо говорити лише про мож-

ливість несвоєчасно сплатити ЄСВ за березень

та авансовий внесок із авансу по зарплаті за

квітень. А ось щодо внеску за квітень, який має

бути сплачений до 20 травня 2020 р., пільги щодо

незастосування штрафних санкцій не діятимуть

(звісно, якщо їх не буде пролонговано).

Та й у будь-якому разі пам'ятайте: сплачений

внесок дає працівнику право на страховий стаж.

Тож рано чи пізно внесок все одно доведеться

сплачувати.

?

З 18.03.2020 р. частина працівників пішла

у відпустку без збереження зарплати по

03.04.2020 р., інші — у звичайну відпуску. При

цьому 16 числа ми виплатили аванс по зар­

платі.Але, як виявилося, сума авансу була біль­

шою за всю суму нарахованої за місяць зарпла­

ти працівників, що будуть до завершення мі­

сяця у відпустці без збереження зарплати. Як

ми маємо вчинити із переплатою? Як все це

показати у ф. № 1ДФ та Звіті з ЄСВ?

ВІДПОВІДЬ:

Виходячи із ситуації, можна

припустити, що під час виплати авансу по зар