Table of Contents Table of Contents
Previous Page  19 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 32 Next Page
Page Background

19

№ 44 13.05.2020

В

С Е П Р О Б У Х ГА Л Т Е Р С Ь К ИЙ О Б Л І К

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ДІЯЛЬНІСТЬ, СТІЙ, РАЗ-ДВА! АБО ЯК ОТРИМАТИ

ДОПОМОГУ ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ

(Коментар до Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування  

допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої  

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,  

затвердженого постановою КМУ від 22.04.2020 р. № 306)

Уряд затвердив Порядок, за яким надавати-

муть допомогу по частковому безробіттю в разі

зупинення або скорочення діяльності бізнесу

під час карантину.

Нагадаємо, що така виплата має частково

компенсувати втрату зарплати працівника-

ми тих підприємств, які через карантин ви-

мушені були припинити працювати повністю

або частково. Детальніше про ці нововведення

ми розповіли в газеті

"Все про бухгалтерсь-

кий облік"

за 2020 р. № 39 на стор. 17 та № 33

на  стор. 15.

Розберемося покроково, як діяти роботодав-

цю, аби отримати гарантовані законом кошти

для виплат працівникам, та окремо загостримо

увагу на проблемних моментах.

1

Цей термін законодавці планують збільшити до 90 днів,

але поки йдеться про законопроект, який ще має затверди-

ти ВР України та підписати президент.

2

https://www.dcz.gov.ua/storinka/dopomoga-po-chastkovomu-

bezrobittyu-na-period-karantynu.

Із тексту коментованого Порядку вимальо-

вується такий алгоритм дій для отримання "ка-

рантинної" допомоги.

К Р О К 1

Видаємо наказ про

вимушене зу-

пинення (скорочення) діяль-

ності роботодавця внаслідок карантину

.

Результатом цих змін має бути

часткове або

повне скорочення тривалості робочого часу

працівників

. Про труднощі реалізації такої ви-

моги ми розкажемо трохи нижче.

К Р О К 2

Отримуємо в податковій інспекції

довідку про сплату єдиного внеску

за останні шість місяців, що передують даті зу-

пинення (скорочення) діяльності.

Затвердженої

форми довідки допоки немає, але деякі податкові

вже почали її видавати у довільній формі.

К Р О К 3

Не пізніше, ніж

через 30 днів із

моменту зупинки або скорочення

діяльності

1

звертаємося до центру зайнятості

за місцем сплати єдиного внеску та подаємо:

1)

заяву в довільній формі з інформацією про

належність роботодавця до суб'єктів малого

або середнього підприємництва, відповідно

до ГКУ, разом із копіями документів, що під-

тверджують середню кількість працівників та

дохід роботодавця за попередній календарний

рік (не забудьте також написати в заяві теле-

фон та e-mail);

2)

копію наказу із датою початку зупинення

(скорочення) діяльності;

3)

відомості про працівників, які мають пра-

во на допомогу (ПІБ та реєстраційний номер

облікової картки або паспортні дані тих, хто

відмовився від отримання номера);

4)

довідку про сплату єдиного внеску за остан-

ні 6 місяців.

За інформацією, наведеною на сайті ДЦЗ

2

, по-

дати документи можна в один із трьох способів:

— укинути оригінали в скриньку, розміщену

біля входу до центру зайнятості;

— надіслати оригінали поштою;

— відправити сканкопії на e-mail відповідного

центру зайнятості (його знайдете за посилан-

ням

https://www.dcz.gov.ua/storinka/elektronni-

poshtovi-skrynky-centriv-zaynyatosti

).

К Р О К 4

Центр зайнятості протягом 3 ро-

бочих днів перевіряє отримані

папери та в разі виявлення помилок або подан-

ня неповного пакета документів повідомляє

про це роботодавця. Якщо так сталося, в остан-

нього після отримання такої звістки є

5 робо-

чих днів,

аби виправити ситуацію та звернути-

ся для подання нового пакета паперів, оформ-

лених "з-під голки".

К Р О К 5

Обласний або Київський міський

центр зайнятості

протягом 3 ро-

бочих днів

від дати подання документів приймає

рішення про надання допомоги по частковому

безробіттю (п. 10 Порядку № 306). Якщо воно

буде позитивним, між центром зайнятості та

роботодавцем протягом 3 робочих днів із дати

ЯК ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ