Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 32 Next Page
Page Background

16

№ 61 01.07.2020

В

С Е П Р О Б У Х ГА Л Т Е Р С Ь К ИЙ О Б Л І К

ВІДПУСТКИ

?

Під час карантину деяких працівників ми

перевели за їхніми заявами на роботу на

умовах неповного робочого днята тижня. Зараз

потроху повертаємося до звичного графіку ро-

боти, і працівники працюють із 1 червня в пов-

ному обсязі. Також влітку працівники зазвичай

йдуть у відпустки.

Чи позначиться робота на умовах неповного

робочого часу на відпускних?

Запитання з консультаційної лінії

ВІДПОВІДЬ:

У наведеному вами випадку

робота на умовах неповного робочого часу

справді вплине на суму відпускних. У резуль-

таті працівники одержать менші суми, ніж

могли б отримати, якщо б під час карантину

продовжували працювати на повну.

А все тому, що коли йдеться про неповний ро-

бочий день (не ваговито, за чиєю ініціативою)

або неповний тиждень за ініціативою праців-

ника, в обчисленні середнього заробітку та,

власне, відпускних немає жодних відмінностей

від звичайного розрахунку. А через те, що під

час роботи 2—3 дні на тиждень чи навіть мен-

ше працівникові нараховують та виплачують

зарплату пропорційно до відпрацьованого часу,

зарплатня, яку враховують при обчисленні серед-

ньоденного заробітку, буде значно менша. Саме

вона і вплине на зменшення суми відпускних.

Звісно, можна було б вести мову про те, що пе-

реведення на неповний робочий час через пре-

вентивні карантинні заходи — це переведення

за ініціативою працедавця. Тоді в разі встанов-

лення неповного робочого тижня з кількості

календарних днів

за

розрахунковий період по-

ЯК РОБОТА НА УМОВАХ НЕПОВНОГО ТИЖНЯ

ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ВПЛИНЕ НА ВІДПУСКНІ

трібно було б відкинути ті РОБОЧІ дні, у які

людина не працювала через установлення не-

повного робочого тижня.Усе тому, що час, про-

тягом якого працівники, згідно із чинним зако-

нодавством або з інших поважних причин, не

працювали й за ними не зберігали заробіток

або зберігали частково, виключають із розра-

хункового періоду (абз. 6 п. 2 Порядку обчис-

лення середньої заробітної плати, затвердже-

ного постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100).

Далебі це не так. Як розтаємничено в листі

Мінпраці України від 25.05.09 р. № 294/13/84-09,

виключають дні лишень тоді, коли неповний

тиждень ініціював працедавець. А в цьому ви-

падку саме працівники, які написали заяви, були

формальними ініціаторами встановлення не-

повного робочого тижня. До того ж, якби все

було оформлено через ініціативу роботодавця,

йому потрібно було б мельдувати

1

працівників

про переведення на роботу на умовах неповно-

го робочого часу, мінімум, за 2 місяці (ст. 32

Кодексу законів про працю України).

З огляду на сказане, розуміємо: у випадку

встановлення неповного робочого часу за іні-

ціативою працівників

для розрахунку серед-

нього заробітку не потрібно відкидати робочі

дні, у які співробітники не працювали.

Збирали

вони чорницю або ж споришки

2

чи навідували

матусю, не відіграє ніякої ролі.

Тож, загалом розрахунок буде "ізі". Потрібно

взяти зарплату за розрахунковий період (заз-

вичай за 12 місяців) та розділити її на кількість

календарних днів за мінусом святкових у роз-

рахунковому періоді.

Віктор НАГОРНИЙ,

консультант газети

"Все про бухгалтерський облік"

1

Мельдувати — повідомити.

2

Споришки — порічки.

Мінцифри запустило онлайн-школу для підприємців

Переконані, що вміння та навички треба постійно вдосконалювати? Тоді ця інформація для вас.

Міністерство цифрової трансформації України запустило онлайн-школу для підприємців на платформі

"Дія.Бізнес". Навчання безкоштовне.

Курс передбачає освітній серіал, тестування, додаткові корисні матеріали та сертифікат про завершення.

Теми сфокусовані на управлінні ліквідністю, грошовими потоками, підвищенні доступу до фінансування,

обліку та складанні балансів.

Уже готові до нових знань? Не гайте часу — заходьте на

business.diia.gov.ua,

вчіться та ставайте ще

успішнішими!

Джерело:

https://is.gd/fqYS9u

ЦІКАВА НОВИНА