Форуми газети "Все про бухгалтерський облiк"
http://vobu.ua/forum/

Военный налог
http://vobu.ua/forum/viewtopic.php?f=2&t=67954
Сторінка 17 з 27

Автор:  fgrubin [ 03/01/2015 17:05 ]
Тема повідомлення:  Re: Военный налог

Згідно пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 Розділу ХХ ПКУ та ст. 163 ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
Але ж якщо врахувати:

Цитата:
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:
165.1.36. дохід фізичної особи — підприємця, з якого сплачується єдиний податок згідно із спрощеною системою оподаткування відповідно до цього Кодексу;

то виплати фізособам-підприємцям в межах здійснюваної ними господарської діяльності не є об'єктом обкладення військовим збором.
У вашого ФОПа 3 гр. такі види діяльності, як здача в оренду землі та приміщень, є серед видів діяльності, що вказані ним в ЄДР?

Автор:  Антон Янко [ 03/01/2015 18:05 ]
Тема повідомлення:  Re: Военный налог

fgrubin, для военного сбора вряд ли можно применить ст. 165 НКУ - нет прямой отсылки к данной статье в определении объекта военного сбора. Хотя, представляю, какими будут разъяснения ГФСУ. ](*,)

Автор:  fgrubin [ 03/01/2015 18:19 ]
Тема повідомлення:  Re: Военный налог

Викладіть своє бачення об`єкта оподаткування, а саме, що входить в загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід та доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання) (ст.163 ПКУ на яку прямо вказано в пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 Розділу ХХ ПКУ).
Вже як не крути, а тільки зарплатою та цивільно-правовими договорами не обійдемось.

Автор:  Аллушка [ 03/01/2015 18:33 ]
Тема повідомлення:  Re: Военный налог

fgrubin написав:
Згідно пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 Розділу ХХ ПКУ та ст. 163 ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
Але ж якщо врахувати:

Цитата:
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:
165.1.36. дохід фізичної особи — підприємця, з якого сплачується єдиний податок згідно із спрощеною системою оподаткування відповідно до цього Кодексу;

то виплати фізособам-підприємцям в межах здійснюваної ними господарської діяльності не є об'єктом обкладення військовим збором.
У вашого ФОПа 3 гр. такі види діяльності, як здача в оренду землі та приміщень, є серед видів діяльності, що вказані ним в ЄДР?

Так, у ФОПа в держ. реєстрі і в свідоцтві платника єдиного вид діяльності : надання в оренду власного рухомого та нерухомого майна

Автор:  Антон Янко [ 03/01/2015 22:10 ]
Тема повідомлення:  Re: Военный налог

fgrubin написав:
Вже як не крути, а тільки зарплатою та цивільно-правовими договорами не обійдемось.

Это точно. И здесь еще одна проблема. Ведь на ст. 164 НКУ, где расписана база для ПДФО, тоже нет прямой отсылки.

Придется, видимо, обращаться к ст. 14 НКУ:
Цитата:
14.1.54. дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді:
а) процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України;
б) доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих в Україні портів;
в) доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій українських емітентів;
г) доходів, отриманих у вигляді внесків та премій на страхування і перестрахування ризиків на території України;
ґ) доходів страховиків - резидентів від страхування ризиків страхувальників - резидентів за межами України;
д) інших доходів від діяльності, у тому числі пов'язаних з повною або частковою переуступкою прав та обов'язків за угодами про розподіл продукції на митній території України або на територіях, що перебувають під контролем контролюючих органів (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо);
е) спадщини, подарунків, виграшів, призів;
є) заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору;
ж) доходів від зайняття підприємницькою та незалежною професійною діяльністю;

Цитата:
14.1.55. дохід, отриманий з джерел за межами України, - будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи від продажу майна, розташованого за межами України, дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, непідконтрольних контролюючим органам;

Автор:  fgrubin [ 04/01/2015 12:58 ]
Тема повідомлення:  Re: Военный налог

Посилання на пп. 14.1.54. ПКУ не дає відповіді на те, які доходи є об"єктом оподаткування військовим збором, адже в цьому пункті вказані будь-які доходи отримані резидентами, як оподатковувані так і не оподатковувані ПДФО.
Цитата:
14.1.54. дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами,


А нас повинні цікавити доходи, що входять до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, що вказані в ст. 163 ПКУ, на яку є пряме посилання в пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 Розділу ХХ ПКУ.
Тому логічно було б брати до уваги і ст. 164 де чітко вказано, що
Цитата:
164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:

164.2.1. доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту);

164.2.2. суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору;

164.2.3. доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об'єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права (далі - роялті), у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу;

164.2.4. частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 172-173 цього Кодексу;

164.2.5. дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 цього Кодексу;

.........................................
.........................................

164.2.8. дохід у вигляді процентів (крім визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу), дивідендів (крім визначених у підпункті 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу), доходи у вигляді виграшів, призів (крім виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених у підпункті 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу);
.........................................
і т.п.

Автор:  Антон Янко [ 04/01/2015 13:14 ]
Тема повідомлення:  Re: Военный налог

fgrubin, но хотя бы есть целых "ж" пунктов, объясняющих, что имеется ввиду.

Автор:  fgrubin [ 04/01/2015 13:19 ]
Тема повідомлення:  Re: Военный налог

Ще ж є і ст 165 ПКУ, де вказані доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу:
Цитата:
Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:

165.1.1 сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом, у тому числі (але не виключно)
................................
................................

Автор:  fgrubin [ 04/01/2015 13:25 ]
Тема повідомлення:  Re: Военный налог

Антон Янко написав:
fgrubin, но хотя бы есть целых "ж" пунктов, объясняющих, что имеется ввиду.


В ст. 164 ще більше пунктів, що конкретно пояснюють, які доходи включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Їх аж двадцять штук, від 164.2.1 до 164.2.20.
А в ст. 165 є 54 пункти, про доходи, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Автор:  Антон Янко [ 04/01/2015 15:35 ]
Тема повідомлення:  Re: Военный налог

fgrubin, да я все это прекрасно понимаю, но ст. 14 определяет понятия для всего НКУ, а 164 и 165 - только для НДФЛ.
Я считаю, что поскольку военный сбор отсылает только ст. 163, а о 164-165 ничего не сказано, то можно использовать только толкование всего, что есть в ст. 163 исходя из общих понятий, растолкованных в ст. 14.
Ну и конечно есть фантазия ГФСУ в виде разъяснений, коих стоит ожидать в недалеком будущем.

Автор:  fgrubin [ 04/01/2015 16:56 ]
Тема повідомлення:  Re: Военный налог

Я думаю, що будуть зміни до закону.

Автор:  Антон Янко [ 04/01/2015 18:37 ]
Тема повідомлення:  Re: Военный налог

fgrubin, если бы. Только верится с трудом - даже если и будут изменения, то позже, а военный сбор уже сейчас нужно удерживать :-k

Автор:  Светланка Ч [ 04/01/2015 19:13 ]
Тема повідомлення:  Re: Военный налог

Скажите,воен.сбор увеличился до 2%?Где можно прочитать об этом?

Автор:  Антон Янко [ 04/01/2015 20:52 ]
Тема повідомлення:  Re: Военный налог

Светланка Ч, нет, остался 1,5%, но поменялся объект обложения сбором.
Вот здесь я писал: viewtopic.php?f=2&t=67954&start=225#p1265146

Автор:  Аллушка [ 05/01/2015 11:13 ]
Тема повідомлення:  Re: Военный налог

Антон Янко, так все-таки оставили 1,5% ???? И насчет оренды - ждать объяснений от фискалов или как? А то вроде и платить и вроде и не платить этим единщикам........ Блин, с ума сойти......

Сторінка 17 з 27 Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/