Форуми газети "Все про бухгалтерський облiк"
http://vobu.ua/forum/

Допоможіть списати ОЗ.....
http://vobu.ua/forum/viewtopic.php?f=39&t=58657
Сторінка 1 з 2

Автор:  Роман999 [ 13/11/2011 23:36 ]
Тема повідомлення:  Допоможіть списати ОЗ.....

Доброго дня! Допоможіть. Як списати навчальному закладу (коледжу) водонапірну башту (тривалий час не використовувалась та прийшла у непридатність-поржавіл)... вартість трохи більше 5тис повністю зношена.
В чому суть питання???
Декілька разів перичитав 1314 постанову - більше запитань ніж відповідей:
1) Зазначено що "списання майна проводиться на підставі прийнятого субєктом управління рішення" хто такий субєкт управління?- якщо читати положення на підставі якого ми дієм то це ми, що дозволу в самих себе просити? якщо логічно то це вищистоячий університет. - в якому зако. акті конкретно написано хто такий субєкт управління?
2) Чи потрібно дозвіл держмайна, якщо враховувати що це нерухомий обєкт?
3)зазначається " Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів) державного комерційного підприємства, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 10 тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника підприємства" - яким боком амортизація відноситься до державних підприємств? - чи малось на увазі знос. Чи можна застосовувати цю норму до нашого підприємства, чи дозвіл все таки необхідний?
Якщо продублював уже існуючу тему вибачаюсь...

Автор:  Орлов [ 14/11/2011 00:55 ]
Тема повідомлення:  Re: Допоможіть списати ОЗ.....

По первому вопросу: Прочитайте, пожалуйста, статьи 73-75 Хозяйственного кодекса
Субъект управления для Вас, имхо, Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины.

По второму вопросу: Прочитайте, пожалуйста, пункт 6 ПОРЯДКУ списання об'єктів державної власності

Роман999 написав:
яким боком амортизація відноситься до державних підприємств?
Без комментариев

Автор:  Роман999 [ 14/11/2011 23:08 ]
Тема повідомлення:  Re: Допоможіть списати ОЗ.....

ПП "Орлов-А" написав:
По первому вопросу: Прочитайте, пожалуйста, статьи 73-75 Хозяйственного кодекса
Субъект управления для Вас, имхо, Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины.

По второму вопросу: Прочитайте, пожалуйста, пункт 6 ПОРЯДКУ списання об'єктів державної власності

Роман999 написав:
яким боком амортизація відноситься до державних підприємств?
Без комментариев

1)в 73-75 статі не визначено хто є субєктом управління, там досить розмито написано хто коому підкоряється, я так розумію що якщо в законодавчому акті використовується якийсь термін наприклад "субєкт управління", то в цьому ж або в іншому акті має бути чітко визначено хто це такі, а то потім КРУ потрібно доказувати чому в мене саме таке бачення закону
имхо, враховуючи що ми філія іншого навчального закладу - ВУЗУ- про нас там зовсім нічого не написано, натомість у положенні написано що ми вправі самостійно розпоряжатись (управляти) майном...... і де тут правда
2) прочитав написано "У разі коли рішення про списання майна потребує погодження з Фондом державного майна такий суб'єкт подає зазначені документи відповідному органу приватизації. " - понятно що нічого не понятно.....
4) і ще питання - зазначено що за необхідності фонд держмайна може запитувати у субєкта господарювання додаткові документи, але не зазначено що субєкт господарювання мусить їх надавати- але це так філософія -більше цікавлять перші 3 питання

Автор:  Орлов [ 15/11/2011 09:22 ]
Тема повідомлення:  Re: Допоможіть списати ОЗ.....

Роман999 написав:
враховуючи що ми філія іншого навчального закладу - ВУЗУ- про нас там зовсім нічого не написано

Вы абсолютно правы. Списывать основные средства имеют право только субъекты хозяйствования, к которым филиалы не относятся. Готовьте документы на Министерство от имени ВУЗа.

Роман999 написав:
натомість у положенні написано що ми вправі самостійно розпоряжатись (управляти) майном...... і де тут правда
На сарае тоже написано... а там дрова :sad:
Приводите Положение в соответствие с действующим законодательством и будет Вам правда

Роман999 написав:
зазначено що за необхідності фонд держмайна може запитувати у субєкта господарювання додаткові документи, але не зазначено що субєкт господарювання мусить їх надавати

А так же не указано что Фонд госимущества обязан давать согласие на списание основных средств без этих дополнительных документов

Автор:  Орлов [ 15/11/2011 09:37 ]
Тема повідомлення:  Re: Допоможіть списати ОЗ.....

Роман999 написав:
1)в 73-75 статі не визначено хто є субєктом управління, там досить розмито написано хто коому підкоряється, я так розумію що якщо в законодавчому акті використовується якийсь термін наприклад "субєкт управління", то в цьому ж або в іншому акті має бути чітко визначено хто це такі, а то потім КРУ потрібно доказувати чому в мене саме таке бачення закону

У нас наверное разные кодексы :sad:
В моем экземпляре написано

Цитата:
Стаття 73. Поняття державного унітарного підприємства

2. Орган державної влади, до сфери управління якого входить
підприємство, є представником власника і виконує його функції у
межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.

Вы не знаете какому министерству подчиняется ВУЗ и у Вас свое видение этого вопроса? #-o

Автор:  туту [ 26/06/2013 13:14 ]
Тема повідомлення:  Re: Допоможіть списати ОЗ.....

Прошу допомоги.На балансі садочку є "Малі архітектурні форми"(лавки,смітники,дитячі гірки і криті муровані павільони.Останні на половину зруйновані.Маємо рішення експертної комісії з охорони праці та промислової безпеки,що павільони використовувати не можна причина- природні фактори та час експлуатації.Знос повністю не нарахований.Як можна списати?

Автор:  Kosha [ 26/06/2013 14:20 ]
Тема повідомлення:  Re: Допоможіть списати ОЗ.....

Цитата:
Непригодные к дальнейшему использованию основные средства (утратили свои свойства, повреждены, морально устарели или физически изношены) подлежат списанию. Однако перед тем как приступить к списанию основных средств, необходимо получить разрешение на их списание.

Так, согласно ч. 1 ст. 60 Закона Украины «О местном самоуправлении» от 21.05.97 г. № 280/97-ВР (далее — Закон № 280) право коммунальной собственности на движимое и недвижимое имущество принадлежит территориальным громадам сел, поселков, городов, районов в городах. При этом в соответствии с ч. 2 ст. 327 Гражданского кодекса Украины от 16.01.2003 г. № 435-IV управление имуществом, находящимся в коммунальной собственности, осуществляют непосредственно территориальная громада и созданные ею органы местного самоуправления.

Поэтому для каждого региона основным документом по вопросу списания коммунального имущества должно быть решение «своего» органа, уполномоченного принимать решение об управлении коммунальной собственностью. Таким образом, бюджетные учреждения, содержащиеся за счет средств местных бюджетов, при списании имущества должны руководствоваться прежде всего решением такого органа.

Вместе с тем п. 31 ч. 1 ст. 26 Закона № 280 предусмотрено, что отдельные полномочия по управлению имуществом, относящимся к коммунальной собственности соответствующей территориальной громады, могут передаваться другим органам (например, руководителю бюджетного учреждения). Однако принятие решения о передаче этих полномочий, определении их рамок и условий выполнения осуществляется исключительно на пленарных заседаниях соответствующего совета.

Вопросами определения непригодности объектов основных средств и оформления необходимой документации на их списание занимается постоянно действующая комиссия. По результатам обследований комиссией составляются акты о списании необоротных активов по типовым формам, утвержденным совместным приказом Госкомстата и Главного управления Госказначейства «Об утверждении типовых форм учета и списания основных средств, принадлежащих учреждениям и организациям, которые содержатся за счет государственного или местных бюджетов, и инструкции по их составлению» от 02.12.97 г. № 125/70.

Причем Госказначейство в письме от 15.07.2011 г. № 17-07/1700-10076 указало, что составленные комиссией акты о списании имущества отражаются в бухгалтерском учете после их утверждения руководителем бюджетного учреждения, содержащегося за счет средств соответствующего местного бюджета, и согласования в соответствии сзаконодательством на пленарных заседаниях соответствующего совета, уполномоченных принимать решения по управлению этими объектами коммунальной собственности непосредственно или путем передачи руководителям бюджетных учреждений соответствующих полномочий в зависимости от стоимости за единицу (комплект) материальных ценностей и причин списания.

Следует также учитывать, что все детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного имущества, пригодные для ремонта другого имущества, а также материалы, полученные от его ликвидации, приходуются на соответствующих субсчетах бухгалтерского учета, а непригодные детали и материалы приходуются как вторичное сырье (металлолом и т. п.) и подлежат обязательной сдаче учреждению, занимающемуся сбором такого сырья.

Изъятые после демонтажа и разборки имущества узлы, детали, материалы и агрегаты, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни, передаются субъектам хозяйствования, занимающимся сбором и первичной обработкой лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней на основании лицензий, полученных согласно требованиям Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» от 01.06.2000 г. № 1775-III.

Стоимость материальных ценностей, полученных от ликвидации необоротных активов и других ценностей, определяется исходя из цены их возможного использования или реализации, которая, в свою очередь, может быть определена на основании действующих рыночных цен на аналогичные материальные ценности (можно использовать данные прайс-листов) с учетом их фактического износа. Результаты оценки таких материалов отражаются комиссией в акте об оценке. Этот документ составляется в произвольной форме, поскольку его типовая форма действующим законодательством не установлена.

Юлия Крот, экономист-аналитик Издательского дома «Фактор»

Автор:  Katriн [ 04/11/2013 00:44 ]
Тема повідомлення:  Re: Допоможіть списати ОЗ.....

///Следует также учитывать, что все детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного имущества, пригодные для ремонта другого имущества, а также материалы, полученные от его ликвидации, приходуются на соответствующих субсчетах бухгалтерского учета, а непригодные детали и материалы приходуются как вторичное сырье (металлолом и т. п.) и подлежат обязательной сдаче учреждению, занимающемуся сбором такого сырья.///

Списывается принтер, ламповый монитор (нового поколения), мобильный телефон, компьютер. Драгметаллов нет.

Вот интересно, кто-то на правктике сдавал вторсырье в граммах от такой техники? И так, чтобы по безнал деньги перечислили?

Такое оборудование можно только утилизировать за деньги, никто с 4 гривнами возиться не будет.

То же самое касается старой мебели.

Кто-то списывал такую мелочевку по постанове 1314 на практике?

Автор:  Katriн [ 04/11/2013 00:46 ]
Тема повідомлення:  Re: Допоможіть списати ОЗ.....

///Стоимость материальных ценностей, полученных от ликвидации необоротных активов и других ценностей, определяется исходя из цены их возможного использования или реализации, которая, в свою очередь, может быть определена на основании действующих рыночных цен на аналогичные материальные ценности (можно использовать данные прайс-листов) с учетом их фактического износа.///


Интересно, откуда такой вывод?

// 24. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства. //

Насколько я помню, оценка может быть экспертная и стандартизированная. Или я ошибаюсь? Где прописан такой вариант оценки в законодательстве?

Автор:  Kosha [ 04/11/2013 12:41 ]
Тема повідомлення:  Re: Допоможіть списати ОЗ.....

Katriн написав:
Кто-то списывал такую мелочевку по постанове 1314 на практике?

Постоянно списываем. Вышестоящая каждую бумажку вдоль и поперек проверяет прежде, чем дает разрешение на списание. С драг.металлами еще не сталкивались, т.к. в актах технического состояния специализированная мастерская указывает, что драг металлы отсутствуют, после чего приходовали запчасти, металлолом и пр.
За сданный металлом (черный и цветной) деньги получали. А поскольку цены на металл менялись (повышались), приходилось его соответственно переоценивать (подгонять) под полученную сумму.
Katriн написав:
Насколько я помню, оценка может быть экспертная и стандартизированная. Или я ошибаюсь? Где прописан такой вариант оценки в законодательстве?

Ошибаетесь. Случаи проведения обязательной экспертной оценки прописаны в ст.7 Закона об оценке и в ней вы не найдете того, что пытаетесь высосать из пальца. А вот в отношении подхода к оценке запасов, вы можете обратиться к Инструкции № 125 от 08.12.2000. В п.35-42 вы найдете то, о чем пишет Юлия Крот, экономист-аналитик Издательского дома «Фактор»

Автор:  Katriн [ 04/11/2013 15:40 ]
Тема повідомлення:  Re: Допоможіть списати ОЗ.....

Kosha написав:
Ошибаетесь. Случаи проведения обязательной экспертной оценки прописаны в ст.7 Закона об оценке и в ней вы не найдете того, что пытаетесь высосать из пальца. А вот в отношении подхода к оценке запасов, вы можете обратиться к Инструкции № 125 от 08.12.2000. В п.35-42 вы найдете то, о чем пишет Юлия Крот, экономист-аналитик Издательского дома «Фактор»


Уважаемый Коша, я не сосу пальцы, не надо мне тут это вот... :oops:

Я спросила, вы соизволили ответить - спасибо.

Вы, никак, преподаете где-то, да? :mrgreen:

Автор:  Katriн [ 04/11/2013 15:45 ]
Тема повідомлення:  Re: Допоможіть списати ОЗ.....

Kosha написав:
Постоянно списываем. Вышестоящая каждую бумажку вдоль и поперек проверяет прежде, чем дает разрешение на списание. С драг.металлами еще не сталкивались, т.к. в актах технического состояния специализированная мастерская указывает, что драг металлы отсутствуют, после чего приходовали запчасти, металлолом и пр.


Про драгметеллы знаю. Интересует именно вторсырье в виде металлолома, дерева и прочего.

Сдать такое за деньги, да еще и по безналу чтобы деньги пришли, на периферии возможности нет. Местные вторресурсы могут только либо вывезти, либо утилизировать за деньги. Никто 20 грамм металла какого-нибудь принимать не будет.

Везти эту всю хрень в Киев (а это надо нанимать транспорт, потому как, мебель, мониторы...), чтобы получить 8 гривен на счет? Глупо...

Получается замкнутый круг. 8-[

Автор:  Kosha [ 04/11/2013 20:14 ]
Тема повідомлення:  Re: Допоможіть списати ОЗ.....

Да никто не заставляет вас везти отходы всякий раз после списания. :facepalm: Металлолом, например, сдается на склад и там уже аккамулируется по количеству с тем, чтобы сдать его уже во вторчермет в тоннах. и т.д.

Радистка Кэт, а загляните-ка вы в Закон об отходах.

Автор:  Katriн [ 04/11/2013 23:44 ]
Тема повідомлення:  Re: Допоможіть списати ОЗ.....

Kosha написав:
, сдается на склад и там уже аккамулируется по количеству с тем, чтобы сдать его уже во вторчермет в тоннах. и т.д..Ну вот еще.... Я за чистоту баланса! smml1

:mrgreen:


З.Ы. У меня сейчас небольшая административная организация, хозяйства нет, помещение арендованное, только содержание админаппарата... я считаю, что в таких организациях на запасах вообще ничего не должно быть :-$

Автор:  Kosha [ 05/11/2013 12:03 ]
Тема повідомлення:  Re: Допоможіть списати ОЗ.....

Аха. Понимаю, вы мечтаете о том, чтобы в вашем мире жили только пони, которые питаются радугой и какают бабочками... :smls10:

Сторінка 1 з 2 Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/