Консультации
22.09.2020 | 12:40

Яку податкову звітність має подати до органів ДПС платник податку на прибуток підприємств, який застосовував річний податковий період, та протягом звітного періоду отримав (втратив) право на застосування особливих правил оподаткування прибутку як неприбуткова організація?

22.09.2020 | 12:29

Як визначити балансову вартість необоротного активу у разі переведення його з невиробничого до виробничого?

22.09.2020 | 12:09

Який порядок сплати податку на прибуток у поточному році підприємствами, які починаючи з 01 січня та протягом того ж року переходять зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування?

22.09.2020 | 11:40

Як заповнюються колонки 5 та 6 таблиці 1 додатка ПН до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у разі виплати доходів нерезиденту із джерелом їх походження з України, які відповідно до правил міжнародного договору звільнені від оподаткування та з яких не утримується та не перераховується податок на доходи нерезидента?

22.09.2020 | 11:38

Яким чином скасовується помилково проведена сума розрахунків через ПРРО?

Чи звільняються від подання податкових декларацій з плати за землю ЮО, які мають право на пільги щодо сплати земельного податку або мають земельні ділянки, що не підлягають оподаткуванню на підставі ст. 283 ПКУ?

За якими статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення посадові особи органів ДПС мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення?

22.09.2020 | 10:56

В який термін особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають звіт та сплачують ЕВ у разі припинення діяльності?

21.09.2020 | 12:41

Чи нараховується амортизація відповідно до ст. 138 ПКУ на ОЗ та нематеріальні активи, внесені до статутного фонду підприємства, та на яку вартість?

21.09.2020 | 12:35

Чи здійснюється у податковому обліку орендаря амортизація отриманих у фінансову оренду (лізинг) ОЗ (нематеріальних активів) та з якої дати у разі використання національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності?

21.09.2020 | 12:31

Яка відповідальність застосовується до платника податку, який не подав додаток ПН до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація), або подав його шляхом подання уточнюючої Декларації, але сплатив податок на прибуток з доходів нерезидента в повному обсязі?

21.09.2020 | 12:19

Яка відповідальність передбачена за неподання або несвоєчасне подання фінансової звітності платником податку на прибуток (неприбутковими підприємствами, установами та організаціями) та чи складають у такому випадку органи ДПС протоколи про адміністративні правопорушення?

21.09.2020 | 12:16

Якими нормативно-правовими актами необхідно керуватися при визначенні вартості майна, отриманого засновниками у разі виходу з числа засновників (ліквідації) емітента корпоративних прав, для розрахунку інвестиційного прибутку?

21.09.2020 | 12:12

За якою ставкою ПДФО оподатковуються дивіденди по акціях та корпоративних правах, які нараховані емітентами – резидентами – платниками податку на прибуток підприємств на користь ФО – нерезидента?

21.09.2020 | 12:09

До якого контролюючого органу платник податків, який протягом бюджетного року включений до Реєстру ВПП, сплачує ПДФО та подає податковий розрахунок за ф. 1ДФ?

Назад1234

О газете

Год основания 1993
периодичность выхода 120 номеров на год

Подписаться на газету

Купить