101 — НДС
03.12.2020 | 16:41

Коли змінюються показники, що відображені у витягу з системи електронного адміністрування ПДВ, в тому числі у платника, реорганізованого шляхом приєднання, злиття, перетворення?

09.11.2020 | 11:38

Чи потрібно коригувати податковий кредит, якщо податкова накладна була складена на попередню оплату (аванс), але на дату відвантаження товарів/постачання послуг відбулася зміна номенклатури та складено розрахунок коригування кількісних і вартісних показників (далі – РК), реєстрація якого була зупинена (якщо заходи щодо реєстрації РК вживалися або ні)?

09.11.2020 | 11:34

Чи має право платник податку включити до складу податкового кредиту суми ПДВ, які під час документальної перевірки були виключені зі складу податкового кредиту у зв’язку з несвоєчасною реєстрацією постачальником податкових накладних в ЄРПН?

07.10.2020 | 12:03

Чи зупиняється на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) перебіг строків, встановлених ст. 56 Податкового кодексу України, щодо подання скарги на рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних?

05.10.2020 | 11:49

Чи має право фізична особа – підприємець, платник ПДВ, що здійснює вантажні перевезення, на формування податкового кредиту з ПДВ при придбанні паливно-мастильних матеріалів та отриманні послуг з ремонту вантажного автомобіля, який оформлено на дану фізичну особу або не є її власністю?

05.10.2020 | 11:41

Чи складається розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на попередню оплату (аванс), у разі якщо на дату відвантаження товарів код такого товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року, зазначений у такій податковій накладній, не відповідає коду товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року, чинному на дату поставки (при відсутності інших підстав для складання розрахунку коригування, визначених п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України)?

02.10.2020 | 11:17

Яким чином платник, якому відмовлено в анулюванні реєстрації платника ПДВ, заповнює розрахунок коригування до податкової накладної, складеної за операціями з визначення при анулюванні реєстрації платника ПДВ податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності?

30.09.2020 | 11:46

Чи має право продавець, статус платника ПДВ якого анульовано, у разі зупинення реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – розрахунок коригування) подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН?

29.09.2020 | 12:44

За якою формою (формат, розмір) подається Повідомлення про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку та чи існує системне обмеження програмного забезпечення їх формату, розміру та кількості?

29.09.2020 | 10:35

Яким чином та протягом якого терміну контролюючим органом здійснюється перереєстрація платника ПДВ у зв’язку із зміною найменування (крім перетворення) (прізвища, імені та по батькові) платника податку?

24.09.2020 | 12:29

Які номер та дата зазначаються у таблиці «Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку» у разі заповнення рядків 16.2 та/або 16.3 декларації з ПДВ?

24.09.2020 | 08:48

Чи може платник ПДВ оскаржити рішення комісії щодо неврахування таблиці даних платника податку?

23.09.2020 | 11:26

За якою формою (формат, розмір) подаються письмові пояснення/скарги на рішення комісії та копії документів при зупиненні реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в ЄРПН та чи існує системне обмеження програмного забезпечення їх формату, розміру та кількості?

22.09.2020 | 14:54

Яким чином виправити помилку, допущену у таблиці 1 або таблиці 2 додатка 6 «Розрахунок сум ПДВ, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю)» до податкової декларації з ПДВ, яка вплинула/не вплинула на числові показники декларації?

21.09.2020 | 10:25

Чи потрібно зазначати у таблиці даних платника ПДВ коди товарів та коди послуг, якщо товари/послуги придбаваються (отримуються) у особи, яка не зареєстрована платником ПДВ?

21.09.2020 | 10:08

Якою датою реєструється податкова накладна/розрахунок коригування до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) після прийняття в установленому порядку та набрання чинності рішенням про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування в ЄРПН?

21.09.2020 | 10:01

Чи потрібно подавати таблицю даних платника у разі зміни кодів товарів згідно УКТЗЕД у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про Митний тариф України»?

21.09.2020 | 09:57

В якому рядку податкової декларації з ПДВ відображається коригування обсягів операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ (ст. 196 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пп. 186.2, 186.3 ст. 186 ПКУ за межами митної території України та операції, які звільнені від оподаткування (ст. 197 ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)), яке відбувається у зв’язку із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунком у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або поверненням постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг?

18.09.2020 | 10:17

Чи складається розрахунок коригування до податкової накладної, у разі якщо протягом гарантійного періоду на виконання гарантійного зобов’язання відбувається заміна частини (деталі) такого товару, не зазначеної окремим рядком в податковій накладній?

17.09.2020 | 10:11

Як в податковому обліку з ПДВ відобразити викрадення товарно-матеріальних цінностей/основних засобів?

Назад1234

О газете

Год основания 1993
периодичность выхода 120 номеров на год

Подписаться на газету

Купить