102 —Прибыль
04.12.2020 | 16:49

Чи є підставою для виключення неприбуткової організації (у т. ч. медичної установи) з Реєстру неприбуткових установ та організацій укладання договорів добровільного медичного страхування зі страховиками про страхування своїх працівників та проведення працівникам тестувань, пов’язаних з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19)?

04.11.2020 | 11:03

Які рядки фінансової звітності та дані бухгалтерського обліку враховуються для визначення обсягу чистого прибутку (доходу), з якого розраховується частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету?

24.09.2020 | 12:26

Чи подається додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, якщо в І кварталі звітного року платник податку користувався пільгою у зв’язку з перенесенням від’ємного значення попереднього року, а у наступних звітних періодах (у тому числі за рік) об’єкт оподаткування з податку на прибуток має від’ємне значення або дорівнює нулю (без врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування попереднього звітного року)?

23.09.2020 | 11:18

Чи оподатковуються доходи нерезидента у вигляді процентів за кредитами/позиками, якщо такі проценти не виплачуються нерезиденту, а зараховуються в погашення зустрічних однорідних вимог та яким чином?

23.09.2020 | 10:41

Як розраховується пеня у разі самостійного подання уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, якщо виплата доходу нерезиденту здійснена без утримання та сплати податку на доходи нерезидента, та який день вважається останнім днем сплати податку для відрахування 90 календарних днів?

23.09.2020 | 10:37

В якій країні (нерезидента/ резидента України) здійснюється нотаріальне засвідчення копії довідки, передбаченої п. 103.4 ст. 103 ПКУ, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, та чи підлягає вона легалізації та перекладу відповідно до законодавства України?

23.09.2020 | 10:30

У який спосіб подається ліквідаційний Звіт про використання доходів (прибутків) неприбутковою організацією (далі – Звіт), якщо формою не передбачено відмітки про подання його за останній податковий (звітний) період, на який припадає дата ліквідації та протягом якого строку подається такий Звіт після прийняття рішення про ліквідацію?

23.09.2020 | 10:26

Чи подаються та яким способом примітки до фінансової звітності та чи проставляється позначка у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств про подання приміток до фінансової звітності, що складається відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності?

23.09.2020 | 09:51

Чи необхідно при заповненні поля «Додатки на __ арк.» Податкової декларації з податку на прибуток підприємств враховувати кількість аркушів фінансової звітності?

22.09.2020 | 14:44

Як визначається платником податку, який переходить зі спрощеної системи оподаткування на загальну, балансова вартість з метою нарахування податкової амортизації ОЗ і нематеріальних активів, придбаних під час перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування?

22.09.2020 | 12:40

Яку податкову звітність має подати до органів ДПС платник податку на прибуток підприємств, який застосовував річний податковий період, та протягом звітного періоду отримав (втратив) право на застосування особливих правил оподаткування прибутку як неприбуткова організація?

22.09.2020 | 12:29

Як визначити балансову вартість необоротного активу у разі переведення його з невиробничого до виробничого?

22.09.2020 | 12:09

Який порядок сплати податку на прибуток у поточному році підприємствами, які починаючи з 01 січня та протягом того ж року переходять зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування?

22.09.2020 | 11:40

Як заповнюються колонки 5 та 6 таблиці 1 додатка ПН до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у разі виплати доходів нерезиденту із джерелом їх походження з України, які відповідно до правил міжнародного договору звільнені від оподаткування та з яких не утримується та не перераховується податок на доходи нерезидента?

21.09.2020 | 12:41

Чи нараховується амортизація відповідно до ст. 138 ПКУ на ОЗ та нематеріальні активи, внесені до статутного фонду підприємства, та на яку вартість?

21.09.2020 | 12:35

Чи здійснюється у податковому обліку орендаря амортизація отриманих у фінансову оренду (лізинг) ОЗ (нематеріальних активів) та з якої дати у разі використання національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності?

21.09.2020 | 12:31

Яка відповідальність застосовується до платника податку, який не подав додаток ПН до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація), або подав його шляхом подання уточнюючої Декларації, але сплатив податок на прибуток з доходів нерезидента в повному обсязі?

21.09.2020 | 12:19

Яка відповідальність передбачена за неподання або несвоєчасне подання фінансової звітності платником податку на прибуток (неприбутковими підприємствами, установами та організаціями) та чи складають у такому випадку органи ДПС протоколи про адміністративні правопорушення?

21.09.2020 | 09:33

Як здійснюється виправлення помилок у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (у т. ч. якщо помилково було нараховано та сплачено податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств)?

Назад1234

О газете

Год основания 1993
периодичность выхода 120 номеров на год

Подписаться на газету

Купить