102 —Прибыль
11.06.2020 | 11:07

Як створюється фінансова звітність (звітна/нова звітна/уточнююча) в Електронному кабінеті та які електронні формати («S» чи «J») при цьому використовуються?

10.06.2020 | 15:32

З якого періоду та за яких умов платником податку на прибуток у податковому обліку застосовується вартісний критерій визначення основних засобів 20 тис. гривень?

10.06.2020 | 12:28

В якому розмірі та в який термін сплачуються дивіденди та авансові внески з податку на прибуток СГ, у яких в статутному фонді є частка державної власності (акцій)?

10.06.2020 | 12:24

За якою формою звітності подається розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку СГ, у яких в статутному фонді є частка державної власності?

10.06.2020 | 12:05

За якими кодами бюджетної класифікації сплачуються дивіденди та авансові внески з податку на прибуток, СГ, у яких в статутному фонді є частка державної власності?

10.06.2020 | 11:58

Які доходи нерезидента із джерелом їх походження з України оподатковуються податком на доходи нерезидента та за якою ставкою?

10.06.2020 | 11:42

Як здійснити самостійне виправлення помилок, допущених у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за минулі звітні (податкові) періоди?

09.06.2020 | 11:38

З якого звітного періоду платником податку на прибуток враховується критерій обсягу річного доходу 40 млн. грн. для визначення об’єкта оподаткування без коригування фінансового результату на податкові різниці та застосування річного податкового (звітного) періоду?

06.05.2020 | 12:18

Який порядок подання Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями?

04.05.2020 | 09:34

Чи здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перерахованих (переданих) до неприбуткових організацій, до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування?

27.04.2020 | 17:04

Чи підлягають амортизації у податковому обліку ОЗ, безоплатно отримані платником податку?

17.04.2020 | 13:00

Який «стан документа» (новий звітний документ/ уточнюючий документ) необхідно обрати в Електронному кабінеті у разі створення фінансової звітності з виправленими показниками за форматом з першою літерою «J», якщо за такий звітний період вже була подана фінансова звітність за форматом з першою літерою «S» або «J»?

17.04.2020 | 12:38

Чи потрібно подавати до органів ДПС Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація), якщо показники фінансової звітності не підлягають відображенню в Декларації?

16.04.2020 | 12:15

Як у рядку 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» Балансу, відображається сума непокритого збитку, якщо в Електронному кабінеті не передбачено відображення даного показника в дужках?

14.04.2020 | 09:08

У який спосіб подається ліквідаційний Звіт про використання доходів (прибутків) неприбутковою організацією (далі – Звіт), якщо формою не передбачено відмітки про подання його за останній податковий (звітний) період, на який припадає дата ліквідації та протягом якого строку подається такий Звіт після прийняття рішення про ліквідацію?

03.04.2020 | 16:04

Як заповнюються колонки 5 та 6 таблиці 1 додатка ПН до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у разі виплати доходів нерезиденту із джерелом їх походження з України, які відповідно до правил міжнародного договору звільнені від оподаткування та з яких не утримується та не перераховується податок на доходи нерезидента?

02.04.2020 | 15:26

Чи можуть суб’єкти господарювання надіслати заяву за формою 1-РН з позначками «Реєстрація», «Зміни», «Виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій» і за яким ідентифікатором форми через Єдине вікно подання електронної звітності або «Електронний кабінет» та який порядок, термін отримання, збереження платником першої та другої квитанцій?

02.04.2020 | 15:13

Як визначається балансова вартість ОЗ та строки корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ для розрахунку податкової амортизації, якщо в попередніх роках платник податку на прибуток не застосовував коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до положень розд. ІІІ Податкового кодексу України?

02.04.2020 | 15:07

Чи необхідно в електронній формі подавати Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств(далі – Декларація) з ознакою «Звітна нова», якщо до граничного терміну подання подається фінансова звітність з виправленими показниками, які не вплинули на показники Декларації, та чи подається повторно фінансова звітність, показники якої не підлягають виправленню, якщо Декларація з ознакою «Звітна нова» подається до граничного терміну подання?

02.04.2020 | 12:40

Як здійснити самостійне виправлення помилок, допущених у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за минулі звітні (податкові) періоди?

Назад123

О газете

Год основания 1993
периодичность выхода 120 номеров на год

Подписаться на газету

Купить