103 — НДФЛ
01.12.2020 | 16:14

Хто виступає податковим агентом щодо оподаткування та відображення у податковому розрахунку за ф. 1ДФ доходу у вигляді відшкодування моральної шкоди, утриманого роботодавцем з фактичного заробітку працівника на підставі постанови виконавця і перерахованого на рахунок виконавчої служби для подальшої виплати стягувачу?

01.12.2020 | 16:11

Яким чином відображається в податковому розрахунку за ф. 1ДФ сума страхового відшкодування, яка нарахована страховиком – резидентом на користь ФО – страхувальника за його пошкоджене рухоме майно, якщо на підставі її заяви сума страхового відшкодування перерахована на поточний рахунок ФОП, який буде здійснювати ремонтні роботи пошкодженого рухомого майна?

01.12.2020 | 16:05

Чи підлягають оподаткуванню ПДФО та військовим збором житлові субсидії, виплачені ФО на рахунки, відкриті в установах уповноважених банків, або через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» та за якою ознакою відображаються у податковому розрахунку за ф. 1 ДФ?

05.11.2020 | 11:10

За якими ставками ПДФО оподатковується дохід ФО – резидента, отриманий від послідовного продажу трьох легкових авто та четвертого вантажного автомобіля?

25.09.2020 | 12:39

У якому розмірі визначаються доходи та витрати з метою розрахунку інвестиційного прибутку у разі продажу або придбання платником податку інвестиційних активів до/у нерезидентів – пов’язаних осіб або нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого КМУ?

24.09.2020 | 12:51

Чи потрібно ФО, яка отримала іноземний дохід, здійснювати переклад довідки про суму сплаченого ПДФО, а також про базу та/або об’єкт оподаткування?

22.09.2020 | 14:20

Які документи необхідно подати разом з податковою декларацією про майновий стан і доходи фізичній особі – платнику податку, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, для реалізації права на податкову знижку у зменшення оподатковуваного доходу на суми коштів, сплачених нею у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку)?

21.09.2020 | 12:16

Якими нормативно-правовими актами необхідно керуватися при визначенні вартості майна, отриманого засновниками у разі виходу з числа засновників (ліквідації) емітента корпоративних прав, для розрахунку інвестиційного прибутку?

21.09.2020 | 12:12

За якою ставкою ПДФО оподатковуються дивіденди по акціях та корпоративних правах, які нараховані емітентами – резидентами – платниками податку на прибуток підприємств на користь ФО – нерезидента?

21.09.2020 | 12:09

До якого контролюючого органу платник податків, який протягом бюджетного року включений до Реєстру ВПП, сплачує ПДФО та подає податковий розрахунок за ф. 1ДФ?

17.09.2020 | 11:38

Яким чином оподатковується ПДФО дохід, отриманий ФО-резидентом від продажу об’єкта нерухомого майна – квартири, яка знаходиться на тимчасово окупованій території ВЕЗ «Крим»?

17.09.2020 | 11:21

За якою ознакою доходу відображаються у податковому розрахунку за ф. 1ДФ доходи у вигляді сум грошового забезпечення, грошових винагород, інших виплат військовослужбовців, а також виплати щомісячної грошової компенсації сум ПДФО, що утримується з цих виплат?

08.09.2020 | 10:33

Чи оподатковуються ПДФО вартість безкоштовно отриманих послуг платником ПДФО у вигляді сплачених роботодавцем коштів закладу охорони здоров’я за тестування працівників на коронавірусну хворобу (COVID-19)?

08.09.2020 | 10:30

Які документи, крім податкової декларації про майновий стан і доходи, має подати платник податку до контролюючого органу щоб скористатись правом на нарахування податкової знижки щодо суми коштів, сплачених на будівництво (придбання) доступного житла?

08.09.2020 | 10:25

Які документи, крім податкової декларації про майновий стан і доходи, має подати платник податку до контролюючого органу, щоб скористатись правом на нарахування податкової знижки щодо частини суми процентів за іпотечним кредитом?

04.09.2020 | 11:40

Чи оподатковується ПДФО підйомна допомога, що виплачується військовослужбовцям при переїзді до нового місця служби в інший населений пункт?

04.09.2020 | 11:23

Чи має право платник податку при реалізації права на податкову знижку на іпотечне житлове кредитування підтвердити суму сплачених відсотків меморіальним ордером банківської установи?

04.09.2020 | 11:13

Чи застосовується адміністративна відповідальність до податкових агентів за неподання або несвоєчасне подання податкового розрахунку за ф. 1ДФ на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)?

28.08.2020 | 11:41

За який квартал податкові агенти при поданні податкового розрахунку за ф. № 1ДФ починають застосовувати нові ознаки доходів у зв’язку з набранням чинності наказом Мінфіну України від 26.05.2020 № 241?

29.07.2020 | 10:49

Яким чином оподатковується дохід (інвестиційний прибуток) отриманий ФО при обміні інвестиційного активу у разі виходу платника податку з числа засновників емітента корпоративних прав на об’єкт нерухомого (рухомого) майна?

Назад1234

О газете

Год основания 1993
периодичность выхода 120 номеров на год

Подписаться на газету

Купить