116 — учет плательщиков

Як здійснюється взяття на облік в контролюючих органах ФО, яка здійснювала незалежну професійну діяльність після подання заяви за ф. № 8-ОПП бажає знову провадити незалежну професійну діяльність?

Як заповнюється графа 2 «Код ознаки надання інформації» розд. 3 повідомлення за ф. № 20-ОПП про об’єкти оподаткування, якщо у платника податків, після зміни основного місця обліку (місцезнаходження), пов’язаного зі зміною адміністративного району, за попереднім місцем обліку залишилися об’єкти оподаткування?

Чи застосовуються строки давності, визначені Податковим кодексом України для нарахування податкових зобов’язань до строків застосування штрафів за порушення термінів взяття на облік (реєстрації) або внесення змін до облікових даних в контролюючих органах, у тому числі за неподання/ несвоєчасне подання повідомлення за ф. № 20-ОПП?

Яка відповідальність передбачена за неподання банками та іншими фінансовими установами до контролюючих органів повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків?

Чи необхідно платнику податків подавати повідомлення за ф. № 20-ОПП якщо відчуження об’єкта оподаткування або об’єкта, пов’язаного з оподаткуванням відбувається протягом 10 робочих днів після їх придбання?

Який контролюючий орган проводить заходи щодо зняття з обліку у зв’язку із припиненням ФОП, яка змінила місце проживання, в тому числі у разі повторної реєстрації її як підприємець за новим місцем проживання?

В який термін вноситься інформація до Єдиного банку даних юридичних осіб/Реєстру самозайнятих осіб на підставі поданих платниками податків заяви за ф. № 17-ОПП та повідомлення за ф. № 20-ОПП?

Яким чином здійснюється взяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента, який не відповідає поняттю постійного представництва нерезидента?

Яким чином здійснюється взяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента, який відповідає поняттю постійного представництва нерезидента, та в який термін вноситься інформація до Єдиного банку даних юридичних осіб про подану заяву за ф. № 1-РПП?

Як здійснюється взяття на облік в контролюючому органі ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність?

Чи повинна ФОП, яка припиняє підприємницьку діяльність, закривати рахунки у фінансових установах, у тому числі відкриті для зарахування коштів на вимогу ФОП?

Чи потрібно платнику змінювати дату у полі «Період» при створенні в ЕК заяв за ф. № 1-ОПП, № 17-ОПП та повідомлення за ф. № 20-ОПП у разі подання їх несвоєчасно?

Чи може ФОП здійснювати незалежну професійну діяльність (адвокат, нотаріус тощо)?

Яким чином відбувається зняття з обліку в контролюючому органі ЮО при проведенні процедури реорганізації?

Як в контролюючих органах обліковується договір про спільну діяльність та які документи необхідно надати для цього?

Які документи необхідно подати до контролюючого органу для взяття на облік договору управління майном?

Чи необхідно платнику податків при заповненні повідомлення за ф. № 20-ОПП визначати внутрішній ідентифікатор об’єкта оподаткування враховуючи кількість таких об’єктів в порядку їх зростання?

Яким чином заповнюються графи «Тип об’єкта оподаткування», «Стан об’єкта» та «Вид права на об’єкт» розділу 3 повідомлення за ф. № 20-ОПП, якщо місце проживання керівника (засновника) є основним місцем обліку ЮО або місце проживання ФОП є місцем, де провадиться підприємницька діяльність?

Які дії СГ, якщо в ЕК не зазначена інформація про об’єкт оподаткування щодо якого повідомлення за ф. № 20-ОПП подавалось у паперовому вигляді, а у платника податків відсутній другий примірник з відміткою про його отримання, та чи буде при цьому застосовуватись відповідальність за неподання цього повідомлення?

Як вноситься кадастровий номер земельної ділянки (паю) при заповненні в електронному вигляді графи 12 розділу 3 повідомлення за ф. № 20-ОПП?

Назад1234

О газете

Год основания 1993
периодичность выхода 120 номеров на год

Подписаться на газету

Купить