131 — трансфертное ценообразование

Який порядок заповнення граф Звіту про контрольовані операції у випадку надання (отримання) кредиту (у тому числі зміни кредитної ставки протягом звітного (податкового) року)?

Який порядок заповнення граф Звіту про контрольовані операції у випадку надання (отримання) кредиту (у тому числі зміни кредитної ставки протягом звітного (податкового) року)?

Як здійснити самостійне виправлення помилок, допущених у Звіті про контрольовані операції за минулі звітні (податкові) періоди з 01.01.2015 та які штрафні санкції застосовуються у разі подання уточнюючого Звіту?

Які методи використовуються для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»?

Чи подається Звіт про контрольовані операції з прочерками, якщо у звітному році операцій, які визнаються контрольованими, платник податку на прибуток не здійснював?

Чи враховуються у графі 4 таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції» основної частини Звіту про контрольовані операції (далі – Звіт) та у графі 20 розділу «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» додатка до Звіту показники самостійного коригування ціни (рентабельності) контрольованої операції, відображені у додатку ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) (у тому числі в уточнюючій Декларації за попередній податковий (звітний) рік)?

Чи вважаються операції з нарахування (виплати) дивідендів контрольованими?

За якою формою та в які терміни подається Звіт про контрольовані операції?

О газете

Год основания 1993
периодичность выхода 120 номеров на год

Подписаться на газету

Купить