Не сходиться Баланс: що робити? Рятівна інструкція від VOBU

Кажуть, що бухгалтер, у якого з першого разу зійшовся баланс, — спроможний збагнути дзен. Та найчастіше це мало кому вдається з першого разу. Покрокову інструкцію про те, де шукати помилки, - приведемо далі.

Крок 1. Звіряємо Баланс із оборотно-сальдовою відомістю

Оборотно-сальдова відомість (далі – ОСВ) містить інформацію по кожному синтетичному рахунку. Зокрема, такі показники:

  • на початок звітного періоду (сальдо на початок);
  • на кінець звітного періоду (сальдо на кінець);
  • обороти за період (див. рисунок 1).

Оборотно-сальдова відомість
за 2017 р.

179balance 002
Рис. 1. Зразок оборотно-сальдової відомості

Логіка відображення операції в ОСВ побудована на застосуванні подвійного запису. А тому обороти за дебетом та за кредитом на початок року, сальдо на початок та кінець періоду мають співпадати.

Інакше кажучи, оскільки операція в бухобліку осідає відразу по дебету одного рахунку і по кредиту другого, то ∑ дебетових оборотів на всіх рахунках повинна дорівнювати ∑ кредитових оборотів за всіма рахунками. Якщо в ОСВ ця рівність не дотримана, значить була допущена помилка, яку потрібно знайти.

Приклад 1
Підприємство у 2017 р. придбало 20 т цукру для виробництва цукерок. І відразу розрахувалось із постачальником (240 000 грн). Припустимо, що цукор придбали у неплатника ПДВ і в поточному році його не використали.

В ОСВ така операція буде відображена наступним чином (інші операції до уваги не беремо):

Оборотно-сальдова відомість
за 2017 р. (витяг)

179balance 003
Рис. 2. Приклад відображення придбання цукру в оборотно-сальдовій відомості

Крім того, звіряємо чи «сидять» облікові операції у належним їм рядкам Балансу. Можливо, якість показники тимчасово завітали в гості в іншу графу Балансу?! До речі, як крок за кроком заповнити Баланс (Звіт про фінансовий стан) за ф. № 1 читайте в електронному додатку до газети «Все про бухгалтерський облік» № 5 за 2018 р.

Крок 2. Перевіряємо чи правильно було «закрито» звітний період

Слід перевірити, чи вірно були визначено фінрезультат підприємства, а також чи коректно його перенесли на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Зазначимо, що чіткий алгоритм закриття звітного періоду ми наводили у газеті «Все про бухгалтерський облік» № 5 за 2018 р. на стор. 12.

Загальна ж схема виглядає так (див. Рис. 3):

179balance
Рис. 3. Алгоритм «закриття» в бухобліку 2017 року

Цілком можливо, у фінрезультат потрапили витрати із рахунку 91 «Загальновиробничі витрати», які мають бути розподілені, як того вимагає п. 16 П(С)БО 16 «Витрати». Чи при перенесенні була допущена звичайнісінька математична помилки… Одним словом, перевіряємо коректність закриття року...

Крім того, не забудьте звірити, чи правильно були відображені в обліку результати інвентаризації і чи були зафіксовані взагалі. Детальніше про такі облікові наслідки ми розповідали у газеті «Все про бухгалтерський облік» № 104 за 2017 р.

Крок 3. Перевіряємо своєчасність відображення операцій в бухобліку та чи не було «задвоєння»

Причиною тому, що Баланс не зійшовся, цілком імовірно може стати несвоєчасне відображення операцій в обліку. Тобто, витрати і доходи показано в іншому періоді, аніж того вимагають нацстандарти. Тим паче, якщо протягом 2018 р. бухгалтер неодноразово стикався із запізнілою первинкою. А тому змушений був доходи/витрати відображати за бухдовідкою, як на те вказує Мінфін у своєму листі від 22.04.16 р. № 31-11410-06-5/11705. До речі, наразі такий же порядок дій у ситуації із запізнілими документами закріплено і в п. 2.6 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88. Детальніше про те, як вести бухоблік, якщо контрагент постійно невчасно надсилає первинні документи, читайте в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 45 за 2017 р. на стор. 17.

Алгоритм дій, якщо звітний період закінчився, а первинки від контрагента немає, – приведемо на рис. 4.

179balance
Рис. 4. Правила поведінки із «запізнілою» первинкою

Як бачимо, причиною тому, що баланс не зійшовся, могло стати задвоєння операції в обліку. Тобто, операцію вірно зафіксували в бухобліку на підставі бухдовідки, а потім і ще раз (помилково) – коли надійшов первинний документ.

Крім того, могла трапитись і зворотна ситуація: операцію не показали ані в звітному періоді, коли потрібно було це зробити, ані на дату отримання запізнілої первинки.
Також варто перевірити чи своєчасно операцію було занесено в регістри бухобліку.

Виявлену помилку слід виправити. Позаяк йдеться про похибку поточного року, то її слід справити або методом сторно або ж додатковою проводкою. Які документи при цьому оформити і як – читайте в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 45 за 2017 р. на стор. 8.

Крок 4. Перевіряємо «ручні» проводки

Якщо бухоблік підприємство веде автоматизовано, то причиною Балансу, що не зійшовся, може бути помилка при відображенні в обліку операції т. зв. «ручними» проводками. Тобто випадково було використано не той рахунок чи й взагалі не вірна кореспонденція.

Тому якщо такі проводки у звітному періоді мали місце, уважно їх перевірте. У разі сумнівів щодо коректності кореспонденцій не завадить їх звірити із типовою кореспонденцією або ж вивірити з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.

Отож, якщо нахабну помилку після проведених звірок було виявлено, її, звісно, слід виправити. Для цього невірну проводку сторнуємо і робимо уже правильну. Закріплюємо таке виправлення бухгалтерською довідкою (див. рис. 5).

179balance
Рис. 5. Приклад бухгалтерської довідки

До речі, списання витрат за рахунок прибутку, а не відображення їх на відповідних рахунках не лише може призвести до нерівності у Балансі, а й взагалі викривлятиме показники фінансової звітності. Докладно про це ми розповідали у газеті «Все про бухгалтерський облік» № 72 за 2017 р. на стор. 6.

Крок 5. Шукаємо підступні помилки в обліку

Цей крок дуже тісно перекликається із попереднім. Утім, якщо попередні перевірки не дали жодного результату і баланс ніяк не бажає сходитись, бухгалтеру нічого не лишається, як уважно перевірити: чи не допустився він бува де помилки. Приміром, щось «недописав», чи «недовідобразив», чи «недонарахував» тощо.

Помилка в балансі може вилізти й тоді, якщо виправлення помилок минулих періодів було відображено як поточні чи ж навпаки. У такому разі бухгалтеру слід запастись терпінням і ще раз все ретельно перевірити. Знайдену помилку виправляють у загальному порядку (див. матеріал у газеті «Все про бухгалтерський облік» № 45 за 2017 р. на стор. 8).

Служба новин газети «Все про бухгалтерський облік»

Чтобы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться

Комментарии

  • Комментарии не найдены

О газете

Год основания 1993
периодичность выхода 120 номеров на год

Подписаться на газету

Купить