Положения акцияПеревірити виграш

Додаток № 1

до наказу № 6від 13.03.2020 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

«ВЕЛИКОДНЄ ДИВО — 2020»

1. Загальні положення

1.1. ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» (далі – Редакція) із метою

популяризації серед (потенційних) передплатників газети «Все про бухгалтерський облік» (далі  Газета) проводить рекламну акцію «Велекоднє диво – 2020» (надалі – Акція                       на умовах, викладених нижче.

1.2. Інформація про умови проведення Акції та про її результати розміщується                   на сайті Редакції – vobu.ua(далі – сайт Редакції) у розділі «Оформлення передплати», а також може бути поширена Редакцією в інший не заборонений чинним законодавством спосіб, зокрема, шляхом опублікування в пресі, оголошення на радіо тощо.

1.3. Факт отримання та оплати рахунку на 3 та більше місяців є підтвердженням згоди учасника з умовами Акції та на використання його персональних даних відповідно до цілей проведення Акції.

2. Умови участі в Акції

2.1.В Акції беруть участь повнолiтнi дiєздатнi особи, які оформили передплату                  на Газету на себе, керівники та головні бухгалтери або наймані працівники, на яких покладено ведення бухгалтерського обліку, підприємств, установ або організацій,  на строк не менше ніж 3місяці підряд у період з «16» березня 2020 року по «06» квітня 2020 року та провели оплату передплати (далі – Учасники).

2.2.Передплатники, які отримують газету безкоштовно, участі в Акції не беруть.                 Не допускаються до участi в Акцiї також спiвробiтники Редакції.

2.3.Особи, які бажають стати учасником Акції, повинні отримати рахунок на період 3 та більше місяців та здійснити його оплату, для поштових передплатників та передплатних фірм  необхідно до 06.04.2020 р. надати підтвердні документи про здійснення передплати (крім осіб, які здійснили передплату через Редакцію) одним із таких способів:

            2.3.1. зісканувати документ про здійснення передплати;

            2.3.2. надіслати факсом: тел. (044) 495 20 60, (044) 365 02 82; 

            2.3.3. надіслати на e-mail: peredplata@vobu.ua.

2.4. Підтвердними документами про здійснення передплати слід вважати копію документа, що підтверджує оформлення передплати на Газету на 3 місяці і більше, а саме:

            2.4.1. у разі передплати через відділення поштового зв’язку АТ «Укрпошта» – копію абонемента на передплату Газети з відбитком касового апарата про оплату вартості передплати (дата оплати та період мають бути чіткими);

            2.4.2. у разі передплати через передплатне агентство – копію платіжного доручення (з позначкою банку) зі здійсненням передплати на Газету.

2.5. Реєстрація учасника відбувається автоматично за фактом аналізу банківської виписки, у якій, відповідно, присутня оплата на 3 та більше місяців згідно з умовами Акції. При оформленні передплати більше ніж на один комплект газети реєстрацію буде проведено відповідну кількість разів.

2.6. На сайт Редакції буде створеній розділ з можливістю перевірки, чи є ви учасником акції.

2.7.Учасники несуть відповідальність за достовірність даних, зазначених ними під час відправки підтвердних документів.

Редакція залишає за собою право перевіряти достовірність наданих даних                           та не допускати до участі осіб в разі виявлення неправдивих або неточних відомостей.

3. Строки проведення Акції

3.1. Акція проводиться з «16» березня 2020 року по «06» квітня 2020 року включно               на всій території України (крім тимчасово окупованої території України та зони проведення АТО).

3.2. З 00:00 годин 16 березня 2020 року всі передплатники, які виконали умови, визначені в п. 2.1 цього Положення, будуть зареєстровані для участі в Акції.

3.3.  Розіграш буде проводиться «16» квітня 2020 року о 11:00.

3.4. 06 квітня 2020 року о 23:59 за київським часом припиняється реєстрація Учасників. Останнім днем отримання підтвердних документів є 06 квітня 2020 року.

4. Порядок розіграшу подарунка

4.1. Учаснику необхідно оформити рахунок через редакцію або в розділі передплата на три та більше місяців і провести його оплату в обумовлений термін. Таким чином Учасник надає свою згоду на участь в Акції та погоджується з умовами Акції.

Перелік та кількість подарунків наведені в таблиці нижче:

Подарунок

Кількість подарунків, які можуть бути розіграні за період акції, шт.

Кавоварка

11

Фітнес-браслет

11

Зарядний пристрій для мобільних телефонів, планшетів та ноутбуків (Power Bank)

11

4.2. Учасник, який за результатами Акції виграв подарунок, зобов’язаний надати Редакції протягом 5 робочих днів із моменту відображення результату (шляхом особистої подачі чи направлення на e-mail: peredplata@vobu.ua або за тел.: (044) 495 20 60, 365 02 82) наступні документи:

–  копію паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією місця проживання);

–  копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– копію наказу про призначення на посаду, завірену печаткою відповідного підприємства, установи або організації.

4.3. Учасник, який указав неправильні або недостовірні дані, та/або не надіслав підтвердного документа про здійснення передплати на Газету (підтвердний документ не надають лише особи, які здійснили передплату через Редакцію), та/або документів, визначених у п. 4.2 даного Положення, втрачає право на отримання подарунка. Про це Учасника повідомляють протягом 14  робочих днів.

4.4. Результати проведення Акції «16» квітня 2020 року фіксуються в протоколі                        з проведення Акції.

4.5. Подарунок за бажанням Учасника видається йому особисто за актом приймання-передачі в Редакції: м. Київ, вул. Довженка, 7; із 9:00 до 18:00 год, у робочі дні або надсилається через відділення АТ «Укрпошта», або «Новою поштою»за рахунок Редакції.

4.6. Редакція видає/надсилає Учаснику подарунок протягом 15 робочих днів з дати проведення розіграшу за умови надання документів, передбачених п 4.2 даного Положення.

4.7. Подарунок залишається у власності Редакції у разі:

– якщо протягом 15 робочих днів з дати проведення розіграшу Учасник не з’явився для отримання подарунка або не повідомив адреси, на яку необхідно його вислати, або не забрав подарунок з відділення поштового зв’язку протягом 5 робочих днів з причин, які не залежать від Редакції;

– Учасник не надав усіх документів, передбачених п.4.2.

4.8. Учасник Акції  має право заявити про свою відмову від отримання подарунка. Така відмова повинна бути направлена на адресу Редакції (03058, м. Київ, а/с 12) у письмовій формі протягом 14 календарних днів з моменту оголошення результатів розіграшу. Після направлення заяви про відмову від отримання подарунка учасник Акції втрачає право на його отримання.

4.9. Це Положення може бути змінено директором Редакції шляхом прийняття відповідного наказу. Про внесення змін до Положення інформація розміщується на сайті Редакції, а також може бути поширена Редакцією в інший, не заборонений чинним законодавством спосіб.

4.10. Суперечки, скарги, зауваження учасників щодо організації та проведення Акції  розглядаються уповноваженими представниками Редакції.

4.11. Редакція не несе відповідальності за роботу відділень поштового зв’язку, будь-які поштові помилки, затримки з доставкою поштових відправлень тощо.

4.12. Питання, не передбачені цим Положенням, що стосуються організації                            та проведення Акції, вирішуються уповноваженими представниками Редакції у межах, дозволених чинним законодавством.

4.13. Подарунки, які отримають переможці Акції, оподатковуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Податки на подарунки сплачує Редакція.

Отримати платіжне доручення

О газете

Год основания 1993
периодичность выхода 120 номеров на год

Подписаться на газету

Купить