Акт приема-передачи военного имущества

Додаток 22 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 24 розділу IV)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення акта приймання-передачі військового майна

1. Акт приймання-передачі військового майна (далі - акт) складається на такі, що прибули від постачальників на адресу вантажоодержувача:

·         озброєння, техніку, ракети та боєприпаси;

·         пально-мастильні матеріали в залізничних цистернах, танкерах, баржах;

·         висотне спорядження та льотно-технічне обмундирування;

·         військове майно без супровідних документів;

·         військове майно, кількість і якість якого не відповідає даним, зазначеним у супровідних документах;

·         військове майно після переробки (доопрацювання) на підприємствах промисловості.

2. Акт складається комісією військової частини, центру забезпечення за участі (за необхідності) представника виробника (постачальника), затверджується командиром військової частини, центру забезпечення та скріплюється мастиковою гербовою печаткою. Акт візується начальником фінансово-економічного органу.

3. Складати один акт на військове майно, яке прибуло на підставі різних документів, забороняється.

4. Під позицією "Підстава (мета) операції" вказуються первинний документ, за яким надійшло військове майно, його номер та дата.

У графі 17 вказується також військове майно, якого не вистачає і за яким не встановлюються норми природних втрат, у графі 20 - його вартість.

5. Фактична наявність прийнятого військового майна та його якісний (технічний) стан визначаються на підставі результатів огляду, перерахування (заміру, зважування) і вказуються в розділі 1 акта.

6. У розділі 5 акта вказуються якісний (технічний) стан військового майна (результати проведених випробувань), найменування, номер і дата документа, який засвідчує відповідність продукції умовам договору. Під час вибіркової перевірки військового майна, крім того, вказуються її підстава (стандарт, технічні умови, договір тощо) та порядок відбору продукції для перевірки.

7. У графі 6 вказується вартість військового майна за одиницю виміру:

під час приймання від виробника (постачальника) - первинна вартість відповідно до контракту (договору);

під час приймання від військової частини - залишкова (балансова) вартість на підставі облікових даних вантажовідправника.

8. У разі виявлення нестачі військового майна (крім нестач у межах допустимих норм) акт складається окремо на кожний вагон (цистерну, контейнер), у яких виявлено нестачу.

9. У разі виявлення нестачі (надлишків), неякісного (несвоєчасного) постачання військового майна або простою транспорту в розділі 6 акта додатково вказуються:

·         час доставки продукції на склад вантажоодержувача (якщо акт складається на складі) та умови її зберігання до приймання;

·         за чиєю вагою (залізниці, пароплавства, вантажовідправника тощо) відправлений вантаж;

·         час передачі вантажу транспортним організаціям;

·         час розпечатування вагона (контейнера, тари або іншого опломбованого транспортного засобу);

·         дата та номер повідомлення про виклик представника виробника (постачальника), а також порядок направлення повідомлення;

·         чи може поміститися військове майно, якого не вистачає, у вагон (трюм судна, контейнер, тару або інший транспортний засіб, що був опломбований);

·         дані про причини простою транспорту, несвоєчасного приймання і складання комерційного акта (акта, виданого органом автомобільного транспорту), номер і дата цього акта;

·         тривалість розвантаження;

·         висновок про причини і місце утворення нестачі тощо.

За наявності великої кількості інформації розділ 6 акта може бути оформлений у вигляді окремого додатка до акта, підписаного комісією.

 

Акт приема-передачи военного имущества

О газете

Год основания 1993
периодичность выхода 120 номеров на год

Подписаться на газету

Купить