Карточка учета некомплектности

Додаток 26 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 29 розділу iV)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення картки обліку некомплектності

1. Ця картка призначена для обліку приладів, вузлів, інструменту та інших комплектуючих предметів, яких не вистачає у військовому майні, яке обліковується в комплектах, а також стану їх поповнення. На підставі карток складаються заявки на предмети, яких не вистачає в комплектах.

Перелік комплектів, які обліковуються за цією карткою, встановлюється відповідною службою забезпечення органу військового управління.

2. Картка ведеться: у підрозділі та на складі військової частини, у підрозділі зберігання центру забезпечення - на кожний комплект; в обліково-операційному підрозділі центру забезпечення - сумарно на всі комплекти, які зберігаються в центрі забезпечення; у службі забезпечення військової частини, службі забезпечення органу військового управління - сумарно на всі комплекти, які знаходяться в експлуатації та на зберіганні.

3. Початкові записи в картці робляться на підставі даних, які перенесені з попередньої картки; за комплекти, які надходять, або при виявленій некомплектності - на підставі актів приймання-передачі, актів зняття залишків.

4. У графі 6 таблиці записується належна за встановленими нормами кількість предметів у комплекті, а в графі 7 - кількість предметів, яких не вистачає до повної комплектності.

У графах 8 - 11 записи здійснюються у разі:

доукомплектування - на підставі первинних документів на поповнення комплекту;

виявлення некомплектності - на підставі акта зняття залишків.

Карточка учета некомплектности

О газете

Год основания 1993
периодичность выхода 120 номеров на год

Подписаться на газету

Купить