Книга учета испытаний военного имущества

Додаток 20 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 16 розділу iV)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення книги обліку випробувань військового майна

1. Книга обліку випробувань військового майна (далі - книга) призначена для обліку випробувань військового майна, яке знаходиться на зберіганні, що приймається або відпускається центром забезпечення.

2. Книга ведеться в лабораторії центру забезпечення на підставі актів відбору проб для випробування і протоколів про проведення випробувань.

3. У графах 14 - 23 записуються найменування проведених випробувань із зазначенням їх результатів.

Книга учета испытаний военного имущества

О газете

Год основания 1993
периодичность выхода 120 номеров на год

Подписаться на газету

Купить