Книга учета изделий по номерам и техническому состоянию

Додаток 49 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 6 розділу V)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення книги обліку виробів за номерами та технічним станом

1. Книга обліку виробів за номерами та технічним станом (далі - книга) призначена для обліку виробів за номерами та технічним станом, а також обліку режимів утримання виробів, умов їх зберігання, проведених доробок, регламентних робіт і заміни комплектуючих елементів (ЗІП) до них.

2. Книга ведеться у службі забезпечення військової частини, в обліково-операційному підрозділі центру забезпечення і в службі забезпечення органу військового управління. Перелік виробів для обліку в кожній ланці визначається відповідною службою забезпечення органу військового управління.

3. На кожне найменування виробу, що обліковується в книзі, відводиться відповідна кількість сторінок.

4. Початкові записи у книзі робляться:

  • у службі забезпечення військової частини і обліково-операційному підрозділі центру забезпечення - на підставі первинних документів та формулярів (паспортів);
  • у службі забезпечення органу військового управління - на підставі донесень військових частин (центрів забезпечення).

5. Щодо кожної одиниці виробів, які обліковуються, першим рядком в усіх графах записуються облікові показники цього виробу, наступними рядками - облікові показники його основних комплектуючих приладів (вузлів, ЗІП). При цьому записуються: у графі 1 - порядкові номери тільки виробів; у графі 17 - дати заміни тільки тих приладів (вузлів), термін придатності яких менше, ніж виробу; у графі 19 - умови зберігання виробу ("Опалюване сховище", "Неопалюване сховище" або "Відкритий майданчик").

Книга учета изделий по номерам и техническому состоянию

О газете

Год основания 1993
периодичность выхода 120 номеров на год

Подписаться на газету

Купить