Книга сводного учета потребности и наличия штатных вооружения, военной техники и другого военного имущества

Додаток 2 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 4 розділу III)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення книги зведеного обліку потреби і наявності штатних озброєння, військової техніки та іншого військового майна

  1. Книга зведеного обліку потреби та наявності штатних озброєння, військової техніки та іншого військового майна (далі - книга) призначена для зведеного обліку потреби і наявності штатних озброєння, військової техніки та іншого військового майна на початок кожного планового періоду. Книга ведеться в службі забезпечення органу військового управління.
  2. У змістовій частині таблиці книги під заголовком "Найменування озброєння (військової техніки, майна), код номенклатури, одиниця виміру" над відповідними графами записуються додаткові реквізити-ознаки, які притаманні конкретним найменуванням озброєння (військової техніки, майна).
  3. Записи реквізитів-підстав у книзі проводяться за даними донесень (звітів) військових частин.

Після закінчення записів за всі військові частини підбиваються загальні підсумки за вид (війська, сили) Збройних Сил України (в цілому за Збройні Сили України) за кожним найменуванням військового майна.

 

 

Книга сводного учета потребности и наличия штатных вооружения, военной техники и другого военного имущества

О газете

Год основания 1993
периодичность выхода 120 номеров на год

Подписаться на газету

Купить