Перечень учетных документов, которые ведутся в службе обеспечения воинской части

Додаток 45 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 2 розділу V)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Примітки:

1. Знак "+" означає, що обліковий документ за даною формою ведеться, знак "-" - обліковий документ не ведеться.

2. До граф 4 - 7, 12, 13, 15 - 17, 19 - 21, 23, 30, 31: книга обліку ремонту (обслуговування, обробки) озброєння, військової техніки та іншого військового майна ведеться в ремонтній частині.

3. До графи 5: наряд на ремонт (модернізацію, зберігання, дослідження ТС, виготовлення, обробку), акт закладення (освіження) військового майна, книга обліку за номерами і закріплення озброєння, військової техніки та іншого військового майна, книга обліку бойових зарядних відділень (БЗВ) за номерами у сховищі на кораблі не ведуться; книга обліку технічного стану акумуляторних батарей, книга обліку наявності та руху військового майна (склад, підрозділ) ведуться тільки на кораблі.

4. До графи 6: акт закладення (освіження) військового майна, картка обліку військового майна (категорійного), картка обліку військового майна (некатегорійного) на кораблі не ведуться; книга обліку наявності та руху військового майна (склад, підрозділ) ведеться тільки на кораблі.

5. До графи 7: роздавальна (здавальна) відомість, акт закладення (освіження) військового майна, картка обліку військового майна (категорійного), картка обліку військового майна (некатегорійного) на кораблі не ведуться; книга обліку наявності та руху військового майна (склад, підрозділ) ведеться тільки на кораблі.

6. До графи 18: за книгою обліку озброєння, військової техніки та іншого військового майна за номерами і технічним станом обліковуються тільки пересувні лабораторії вимірювальної техніки.

7. До графи 19: книга обліку озброєння, військової техніки та іншого військового майна за номерами і технічним станом на кораблі не ведеться; книга обліку відвантаження (надходження) військового майна ведеться тільки в авіаційній частині.

8. До графи 20: зведена відомість, роздавальна (здавальна) відомість, акт закладення (освіження) військового майна на кораблі не ведуться.

9. До графи 21: ордер, зведена відомість, акт закладення (освіження) військового майна, картка обліку військового майна (категорійного), картка обліку військового майна (некатегорійного), квитанція на прийняті особисті речі на кораблі не ведуться.

10. До графи 22: наряд на ремонт (модернізацію, зберігання, дослідження ТС, виготовлення, обробку), зведена відомість, акт закладення (освіження) військового майна на кораблі не ведуться.

11. До графи 23: акт закладення (освіження) військового майна на кораблі не ведеться.

12. До графи 25: вказане військове майно обліковується у військовій частині, що має штатний ветеринарний склад, ветеринарній установі.

13. Атестат військової частини ведеться у військовій частині, яка забезпечує військовим майном інші військові частини.

 

Перечень учетных документов, которые ведутся в службе обеспечения воинской части

О газете

Год основания 1993
периодичность выхода 120 номеров на год

Подписаться на газету

Купить