Консультації

Хто вважається самозайнятою особою?

В який термін особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, зобов’язана сплатити ПДФО у разі її припинення?

Яка відповідальність передбачена для ФОП платників ЄП першої – другої груп за несвоєчасну сплату авансового внеску ЄП?

Чи розміщується та оприлюднюється на офіційному вебпорталі ДПС інформація щодо платників податків, у яких є податковий борг?

17.06.2020 | 11:49

Чи є об’єктом оподаткування ПДВ операції з надання послуг, пов’язаних з переказом коштів, що надаються учасниками платіжних систем та платіжними організаціями платіжних систем, надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і відступлення прав вимоги за фінансовими кредитами фінансових установ, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства?

17.06.2020 | 11:47

Який порядок формування податкового кредиту з ПДВ при одночасному застосуванні платником податку двох способів обліку податкових зобов’язань, а саме, за касовим методом та за подією, що сталася раніше?

17.06.2020 | 11:43

Чи відносяться до податкового кредиту суми ПДВ, сплачені на підставі тимчасових митних декларацій?

17.06.2020 | 11:36

Який термін сплати ПДФО до бюджету ФО - резидентом, яка протягом звітного календарного року отримувала іноземні доходи, якщо на підставі поданої заяви граничний термін подання податкової декларації про майновий стан і доходи продовжено до 31 грудня року, наступного за звітним?

17.06.2020 | 11:33

Як сформувати податковий кредит покупцю, який реєструється як платник податку з іншого дня ніж перший день календарного місяця, за податковою накладною, виписаною постачальником на вартість послуг, які були отримані протягом календарного місяця, у якому здійснено реєстрацію покупця платником ПДВ?

17.06.2020 | 11:28

Чи буде змінюватись сума ПДВ, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, на суму надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ, які повернуті на рахунок платника в системі електронного адміністрування ПДВ?

17.06.2020 | 11:22

Чи підлягають відображенню в податковій декларації з ПДВ суми, визначені за податковими повідомленнями-рішеннями за формою «В1» або «В3»?

17.06.2020 | 11:18

Якими нормативними документами необхідно керуватися С/Г та/або самозайнятій особі, з метою визначення тимчасово окупованої території при нарахуванні (виплаті) доходів на користь ФОП?

17.06.2020 | 10:43

Чи оподатковується ПДФО та військовим збором сума допомоги по вагітності та пологах, яка виплачується ФОП з Фонду соціального страхування України?

17.06.2020 | 10:38

Яким чином спадкоємці виконують грошові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб померлої ФО?

17.06.2020 | 09:37

Чи оподатковується ПДФО дохід від продажу житлового будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташований такий будинок), що перебуває у власності ФО понад три роки, якщо земельна ділянка перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України?

17.06.2020 | 09:34

Чи зобов’язана ФО, яка отримала дохід у вигляді спадщини (подарунку), що оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за умови відсутності інших підстав для її подання?

17.06.2020 | 09:30

Яким чином у податковому розрахунку за ф. 1ДФ відображається сума списаної заборгованості, за якою минув строк позивної давності, що обліковувалась у ЮО, якщо дана заборгованість була списана на користь ФО – боржника?

17.06.2020 | 09:20

До якого контролюючого органу здійснюється подання податкової декларації з ПДВ та сплата податку у разі зміни суб’єктом господарювання місцезнаходження (місця проживання), пов’язаного зі зміною адміністративного району?

17.06.2020 | 09:16

Чи підлягають оподаткуванню ПДВ операції з безоплатної передачі товарів/послуг (в т.ч. для проведення маркетингових/рекламних заходів)?

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати