105 — ПДФО самозайнятих

Чи включаються до складу доходу ФО, яка провадить незалежну професійну діяльність, власні кошти внесені на розрахунковий рахунок?

Чи необхідно подавати річну декларацію про майновий стан і доходи ФОП – платнику ЄП, яка одночасно є особою, що здійснює незалежну професійну діяльність?

В який термін особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, зобов’язана подати декларацію про майновий стан і доходи та сплатити податок на доходи фізичних осіб у разі її припинення?

Чи подає ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність, додаток Ф2 до декларації про майновий стан і доходи, якщо протягом звітного періоду дохід від такої діяльності не отримувала?

Яким чином заповнюється графа 9 розд. ІV додатка Ф2 до податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) та графа 3 рядка 10.9 розд. II податкової декларації, якщо ФО, яка провадить незалежну професійну діяльність, за результатами господарської діяльності отримує збиток?

Хто вважається самозайнятою особою?

В який термін особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, зобов’язана сплатити ПДФО у разі її припинення?

За якою ставкою ПДФО оподатковуються доходи осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність?

Чи потрібно ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність при заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи зазначати інші доходи, отримані як фізичною особою – громадянином, та відомості про рухоме та нерухоме майно?

В який термін подається декларація про майновий стан і доходи ФО, яка провадить незалежну професійну діяльність, у разі її припинення?

В який термін ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність, зобов’язана перерахувати ПДФО з отриманих доходів за звітний податковий рік?

Чи включаються до складу доходу самозайнятої особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, власні кошти внесені на розрахунковий рахунок?

Яким чином заповнюється графа 9 розд. ІV додатка Ф2 до податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) та графа 3 рядка 10.8 розд. II податкової декларації, якщо ФО, яка провадить незалежну професійну діяльність, за результатами господарської діяльності отримує збиток?

Чи потрібно ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність при заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи зазначати інші доходи, отримані як ФО – громадянином та відомості про рухоме та нерухоме майно?

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати