108 — Єдиний податок юросіб

Чи має право ЮО перейти на спрощену систему оподаткування (обрати третю групу платників ЄП) у 2020 році, якщо обсяг її доходу за 2019 рік перевищує 5000000 гривень?

У яких випадках та у які строки контролюючий орган має право анулювати реєстрацію ЮО як платника ЄП?

Чи можуть ЮО – платники ЄП четвертої групи протягом звітного року обрати третю групу платників ЄП або відмовитись від спрощеної системи?

Чи враховуються суми ПДВ ЮО, яка прийняла рішення про перехід на спрощену систему оподаткування (у т. ч. без сплати ПДВ), в розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування?

Які розміри ставок встановлені для ЮО – платників ЄП четвертої групи?

Які встановлені строки сплати податкового зобов’язання з єдиного податку визначеного у податковій декларації для ЮО – платників ЄП четвертої групи?

Від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з яких податків і зборів звільняються ЮО – платники ЄП четвертої групи?

Чи включаються до доходу ЮО – платника ЄП третьої групи проценти (відсотки), отримані від банку за користування коштами на рахунку (депозитному, поточному)?

Які документи та в який термін мають подати до контролюючих органів сільськогосподарські товаровиробники – ЮО для обрання четвертої групи ЄП та підтвердження статусу такого платника?

Який порядок обрання або переходу ЮО на третю групу платника ЄП та як підтверджується статус такого платника?

Що є об’єктом та базою оподаткування для платників ЄП четвертої групи?

Як ЮО заповнюється податкова декларація платника ЄП третьої групи у разі самостійного виправлення помилок за минулі податкові (звітні) періоди у складі звітної або звітної нової податкової декларації?

Чи може новостворена ЮО обрати ставку ЄП, встановлену для третьої групи, що передбачає сплату ПДВ?

За яких умов ЮО можуть бути платниками ЄП четвертої групи?

Яким чином ЮО може надіслати через Електронний кабінет заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та яка дата буде вважатися датою подання заяви?

Який термін подання платниками ЄП третьої групи податкової декларації платника ЄП – ЮО та який строк сплати податку?

До якого контролюючого органу та яким способом ЮО подає заяву про застосування спрощеної системи оподаткування (третя група платників ЄП)?

Як ЮО – платнику ЄП третьої групи відмовитись від застосування спрощеної системи оподаткування та у яких випадках така відмова є обов’язковою?

Як визначається у 2020 році граничний обсяг доходу, який надає право ЮО – платникам ЄП перебувати у третій групі у зв’язку з його збільшенням з 02.04.2020 відповідно до ЗУ від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»?

Які суми не включаються до складу доходу ЮО – платника ЄП третьої групи?

Назад12

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати