132 — Відповідальність

Які штрафні санкції передбачені за порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів та або ненадання контролюючим органам оригіналів документів (копій) при здійсненні податкового контролю?

Чи застосовуються штрафні санкції за неподання копій податкових декларацій (розрахунків) до контролюючого органу, у випадках передбачених ПКУ?

Як визначається «повторне» правопорушення з метою застосування адміністративного штрафу, у разі розгляду справи про адміністративне правопорушення органами ДПС?

Як визначається «повторне» правопорушення до СГ, який перебуває на обліку в контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, з метою застосування штрафних санкцій за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності згідно з п. 120.1 ст. 120 ПКУ?

Чи вважається ФОП, посадовою особою, у разі складання працівниками контролюючих органів протоколів про адміністративні правопорушення?

З якої дати починається відлік строку давності для застосування штрафної (фінансової) санкції за порушення правил сплати (перерахування) узгодженої суми грошового зобов’язання?

За якими статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення посадові особи органів ДПС мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення?

Чи застосовуються штрафні санкції, передбачені п. 120.1 ст. 120 ПКУ, за неподання або несвоєчасне подання платниками податків податкової звітності за податкові (звітні) періоди, граничні терміни подання яких припадали на період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)?

Чи застосовуються штрафні санкції та пеня у разі порушення податкового законодавства (крім ЄВ) протягом періоду здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби?

Які штрафні санкції відповідно до глави 11 «Відповідальність» розд. ІІ ПКУ та/або адміністративна відповідальність застосовуються у разі встановлення контролюючим органом ведення підприємницької діяльності ФО без державної реєстрації як ФОП або провадження незалежної професійної діяльності ФО без взяття її на облік в контролюючих органах?

Чи нараховуються штрафні санкції та пеня на суму заниженого податкового зобов’язання, якщо самостійне виправлення помилок, виявлених у податкових деклараціях за звітні (податкові) періоди минулих років (у т. ч. за 2019 рік) та січень 2020 року, здійснюється протягом періоду проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)?

Яка відповідальність передбачена за порушення правил сплати (перерахування) узгоджених сум грошових зобов’язань?

Яка відповідальність передбачена за неподання або несвоєчасне подання платником податків податкової звітності (крім звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення, тощо) відповідно до ст. 120 ПКУ?

Чи застосовуються штрафні санкції та пеня у разі порушення податкового законодавства (крім ЄВ) протягом періоду здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби?

Чи застосовуються штрафні санкції та пеня у разі порушення податкового законодавства (ЄВ) протягом періоду здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби?

Яка кримінальна відповідальність передбачена за умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (крім ЄВ)?

Які штрафні (фінансові) санкції та пеня нараховуються контролюючим органом у разі визначення за результатами перевірки суми податкового зобов’язання?

Яка адміністративна відповідальність передбачена за порушення порядку провадження господарської діяльності, у тому числі здійснення діяльності без державної реєстрації як СГ або без одержання відповідної ліцензії?

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати