Аграрій придбав благодійний товар для сільради: що в обліку
07.10.2020 | 08:23
Наше фермерське господарство, платник ПДВ, 22.07.2020 р. придбало у ТОВ — платника ПДВ сонячні панелі вартістю 25800 грн з ПДВ для наступного безкоштовного передання на баланс міської ради — неплатника ПДВ (це має відбутися 10.09.2020 р.). Як нам їх оприбуткувати — як товар чи ОЗ? Чи потрібно за 2 місяці нараховувати амортизацію? Чи треба реєструвати компенсуючу ПН на себе та нульову на міську раду та який вони матимуть вигляд?

Щодо обліку сонячних панелів

Відповідно до п. 1 р. ІІ П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» необоротний актив та група вибуття визнаються утримуваними для продажу, якщо:

— економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від використання за призначенням;

— вони готові до продажу у їх теперішньому стані;

— їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року від дати визнання їх утримуваними для продажу;

умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів;

— їх продажу має високу ймовірність, зокрема якщо керівництвом підприємства підготовлено відповідний план або укладено твердий контракт про продаж, вони активно просуваються на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості.

Період завершення продажу можна продовжити на строк більше одного року, якщо це обумовлено обставинами поза контролем підприємства, котре продовжує виконувати план продажу.

Необоротні активи, група вибуття, відчуження яких планується в інший спосіб, ніж продаж на дату балансу, утримуваними для продажу не визнають (п. 2 р. ІІ П(С)БО 27).

Власне, оскільки панелі придбавають для наступного безоплатного передання міськраді, ураховуючи зазначені вище критерії, вважаємо, у вашому випадку їх потрібно обліковувати у складі ОЗ згідно з вимогами П(С)БО 7 «Основні засоби» з відповідним нарахуванням амортизації.

Щодо обкладення ПДВ

Згідно з пп. 197.1.16 ПКУ від обкладення ПДВ звільняються операції з безоплатного передання в державну чи комунальну власність за одночасного виконання таких вимог:

— передання має здійснюватися на безоплатній основі;

— операція повинна проходити між двома платниками ПДВ;

— передання має відбуватися виключно у державну чи комунальну власність;

— операція повинна здійснюватися на підставі ухваленого відповідного рішення Уряду, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

В ІПК від 13.12.18 р. № 5220/6/99-99-15-03-02-15/ІПК контролюючий орган зазначив: якщо придбані або виготовлені з ПДВ необоротні активи починають використовуватися платником податку в неоподатковуваних ПДВ операціях (у т.ч. звільнених від обкладення ПДВ згідно з пп. 197.1.16 ПКУ), то у такого платника виникає обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ. Таким чином, такий платник податку не пізніше останнього дня звітного періоду, в якому мала місце така операція, зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання, виходячи з норм п. 189.1 ПКУ, та скласти і зареєструвати в ЄРПН зведену ПН.

У разі здійснення операції з безоплатного постачання (передання) товарів або необоротних активів, яка звільняється від обкладення ПДВ, платник податку зобов’язаний скласти і зареєструвати в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни одну податкову накладну — на ту особу, якій передаватимуть ці активи. Проте рядків розділу А та граф 7 і 10, 11 розділу Б у такій податковій накладній не заповнюють. Адже ціна постачання нульова, і ПДВ-зобов’язання не виникає.

Також у разі безоплатного передання майна у державну або комунальну власність (за умови дотримання зазначених вище умов) складати другу ПН на різницю між мінімальною базою ПДВ, як за безоплатного передання, не потрібно.

Однак, оскільки у вашому випадку всіх умов для застосування ПДВ-звільнення згідно з пп. 197.1.16 ПКУ не виконано (об’єкт передаватиметься неплатнику ПДВ), підстав для застосування ПДВ-пільги немає.

Отже, вважаємо, вам потрібно скласти ПН на безоплатне передання і на умовне постачання відповідно до п. 198.5 ПКУ.

На дату такого передання або прийняття рішення про його здійснення належить нарахувати ПДВ-зобов’язання згідно з п. 198.5 ПКУ та не пізніше останнього дня звітного періоду, у якому їх нараховано, скласти й зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені п. 201.10 ПКУ, зведену ПН, де, зокрема:

— у графі «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (ПІБ);

— у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляють умовний ІПН «600000000000»;

— рядок «Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта» не заповнюють, а у верхній лівій частині зазначають відповідний тип причини за п. 8 цього Порядку (у вашій ситуації це буде «09» — складена на постачання для операцій, звільнених від обкладення податком на додану вартість).

Окрім цього, у лівому верхньому куті такої ПН слід зазначити код ознаки «1».

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати