Безоплатна передача ОЗ: які наслідки
У зв’язку із завершенням медичної діяльності безкоштовно передаємо ОЗ до іншого санаторію (санаторії — платники податку на прибуток та ПДВ). Балансова вартість ОЗ = 0, ліквідаційна = 0. Які податкові наслідки?

Як зрозуміло із запитання, санаторії, між якими відбуватиметься операція, є платниками податку на прибуток та ПДВ на загальних засадах.

Щодо податку на прибуток

Згідно з пп. 134.1.1 ПКУ об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку чи збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень р. ІІІ ПКУ.

Згідно з пп. 140.5.10 ПКУ фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, які не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0% відповідно до п. 44 підрозділу 4 р. XX «Перехідні положення» ПКУ, крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, унесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передання товарів, робіт, послуг, для яких застосовується пп. 140.5.9 ПКУ.

Враховуючи інформацію, наведену в запитанні, в аналізованому випадку коригування, передбачене пп. 140.5.10 ПКУ, проводити не потрібно.

Додатково слід згадати, що в разі вибуття основних засобів потрібно збільшити свій фінрезультат на суму «бухгалтерської» залишкової вартості безоплатно переданого об’єкта основних засобів і одночасно зменшити фінрезультат на суму залишкової вартості цього-таки об’єкта згідно з ПКУ (п.п. 138.1 і 138.2 ПКУ). Такої самої думки й податківці (див. листи ДФСУ від 04.03.16 р. № 4911/6/99-99-19-02-02-15 і від 24.03.16 р. № 6506/6/99-99-19-02-02-15). 

Щодо ПДВ

Пунктом 185.1 ПКУ визначено, що об’єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ, у тому числі операції з безоплатного передання та з передання права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передання об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю.

Згідно з п. 188.1 ПКУ база оподаткування операцій постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами господарювання для виготовлення лікарських засобів, у тому числі компонентів крові та препаратів із них (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій постачання товарів/послуг не може бути нижче за ціну придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижчою ніж звичайні ціни, а база оподаткування операцій постачання необоротних активів не може бути нижче за балансову (залишкову) вартість за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюють такі операції (за відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни).

Таким чином, операції з безоплатного передання товарів/послуг платником ПДВ згідно зі ст. 185 ПКУ є об’єктом обкладення ПДВ, база оподаткування при здійсненні якої визначається за правилами, установленими п.188.1 ПКУ.

Під час нарахування платником податку податкових зобов’язань з ПДВ виходячи із бази обкладення таким податком, визначеної п. 188.1 ПКУ, додаткового нарахування податкових зобов’язань з ПДВ, відповідно до п. 198.5 ПКУ, не здійснюють.

З огляду на зазначене вище в аналізованому випадку ПДВ слід нарахувати згідно з п. 188.1 ПКУ на залишкову вартість ОЗ (якщо вона є).

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені
response events!

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати