Безоплатна передача житлових будинків за рішенням міськради: як відобразити в бухобліку
23.09.2021 | 08:00
Ми - комунальне підприємство, обслуговуємо багатоповерхові житлові будинки, які стоять у нас на балансі. Написали лист до місцевої ради з проханням зняти їх з балансу підприємства. Є вірогідність, що буде прийняте таке рішення. У мене таке питання: для прикладу я хочу взяти один будинок. На сьогодні (з урахуванням індексації) його первинна балансова вартість — 18808 тис. грн, знос — 6835 тис. грн, відповідно, залишкова бал. вартість — 11973 тис. грн. (Коли ЖБ ставили на баланс, були зроблені такі бухпроводки: Дт 103 Кт 424, знос Дт 424 Кт 131). За період експлуатації проведено декілька індексацій та амортизації відповідно до Постанов і зроблені такі бухпроводки: Дт 103 Кт 423 - 12412 тис. грн. (індекс. бал. варт.), Дт 423 Кт 131 — 4256 тис. грн (індекс. аморт. відрах.). Тобто на Кт 423 залишилась різниця 8156 тис. грн. Якщо нам потрібно буде зняти з балансу цей житловий будинок, які бухпроводки мені необхідно зробити?

Якщо в даному разі мовиться про безоплатну передачу житлових будинків за рішенням міськради, вважаємо, слід орієнтуватися на приписи п. 2 р. III Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Мінфіну України від 19.12.06 р. № 1213. Там сказано: безоплатна передача державними (казенними) та комунальними підприємствами за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або органу місцевого самоврядування цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівлі, споруди, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, приміщення), іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств, житлового фонду та інших об'єктів соціальної інфраструктури слід відображати, зокрема, за кредитом рахунків обліку цих активів (первісна або переоцінена вартість) і дебетом:

1) рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» — на суму зносу цих об'єктів;

2) рахунку 41 «Капітал у дооцінках» — на суму їх дооцінки (в межах залишку залишкової вартості переданих об'єктів). Залишок суми дооцінки переданих об'єктів відображається за дебетом субрахунку 423 «Дооцінка активів» і кредитом рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»;

3) субрахунку 425 «Інший додатковий капітал», якщо вартість зазначених активів раніше було отримано підприємством понад розмір статутного капіталу, — на залишок залишкової вартості переданих об'єктів (у межах залишку відповідного додаткового капіталу);

4) рахунку 45 «Вилучений капітал», якщо прийнято відповідне рішення про зменшення статутного капіталу підприємства внаслідок передачі активів (сума зменшення розміру статутного капіталу підприємства, що відбулося на підставі внесення відповідних змін до установчих документів внаслідок передачі активів, відображається за дебетом рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» і кредитом рахунку 45 «Вилучений капітал») або рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», якщо такого рішення не прийнято — на залишок залишкової вартості переданих об'єктів.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати