Часник не вродив: як списати витрати
Наше підприємство в 2017 р. посадило часник, в 2018 р. мали зібрати врожай, але часник не вродив і нічого не зібрали. Підкажіть, як списати (кореспонденція), яким актом оформити?Відповідь: Спершу розповімо про списання загиблої культури у поточному звітному періоді.
Списання витрат, понесених на вирощування часнику, слід розпочати з документального оформлення.

Процедура аналогічна, як у випадку зі списанням ягідника, однак у даному випадку немає типової форми акта для списання. Тож комісія оформляє його в довільній формі.  
Також зверніть увагу, що витрати, понесені на вирощування загиблих посівів, можуть розподілятися на повторювані та неповторювані (п. 8.2 Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Мінагрополітики від 18.05.01 р. № 132).
Так, якщо на місці загиблих посівів буде посіяно нову культуру, то непо­вторювані витрати — це ті, які можна віднести на нову культуру (наприклад, витрати на лущення стерні, підняття зябу й снігозатримання, вартість добрив і плата за внесення їх у ґрунт). Повторювані витрати — це, відповідно, ті, які не можна віднести на нову культуру (це вартість насіння, витрати на передпосівний обробіток ґрунту, посів та інші роботи, які буде виконано заново під час пересіву новою культурою).
Так ось, неповторювані витрати можна списати в розрізі статей витрат на нову культуру — їх переносять із субрахунку, на якому обліковували витрати на загиблу культуру, на субрахунок, на якому будуть обліковувати витрати на нову культуру (наприклад, Дт 2312 «Часник ярий сорту «Гулівер», Кт 2311 «Часник озимий сорту «Прометей»).
Повторювані витрати під час списання загиблих культур списують на інші витрати звичайної діяльності — у дебет субрахунку 977.
Якщо ж на місці загиблих посівів ви не будете пересівати нову культуру, то всі витрати, понесені на вирощування загиблого часнику, зазначають у дебеті субрахунку 977.
Якщо на полі посіви загинули тільки частково, то списанню на субрахунок 977 підлягають тільки ті витрати, які припадають на загиблу частину посівів.
Розрахунок суми витрат, які підлягають списанню, слід оформити бухгалтерською довідкою. 
Важливо: оскільки в запитанні йдеться про загибель часнику 2018 року й у цьому звітному періоді операція списання не була відображена в бухобліку, то зараз потрібно виправити помилку.
Така помилка вплинула на фінрезультат минулого періоду, тож її виправляють через рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» у кореспонденції з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об’єктів класів 1 — 6 (див. Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291). На суму витрат, понесених від загибелі часнику, вам слід зробити проводку Дт 442 «Непокриті збитки» Кт 23/відповідний субрахунок. Детальніше про виправлення помилок у бухобліку можна прочитати в нашій газеті № 45 за 2017 р. на стор. 8.


Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».
У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати