Чи можна оскаржити до суду звіт про оцінку майна
Місцева влада замовила проведення експертної грошової оцінки майна для укладення цивільно-правових угод. У звіті про експертну оцінку записано, що саме місцева рада є власником майна. Однак це майно належить нашому підприємству на праві приватної власності. До того ж, ми не надавали доступ експерту до такого майна і не замовляли проведення його оцінки.
Чи можна в судовому порядку визнати такий звіт про оцінку майна недійсним? 

ВІДПОВІДЬ: ані в господарському, ані в будь-якому іншому суді неможливий розгляд справи в спорі про визнання недійсним звіту про оцінку майна.

Основні правила здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні встановлено Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.01 р. № 2658-III (далі — Закон про оцінку).

Справді, спори, пов'язані з оцінкою майна, майнових прав, вирішуються в судовому порядку (ст. 33 Закону про оцінку).

Водночас юрособам та фізособам-підприємцям, фізособам, які не є підприємцями, держорганам, органам місцевого самоврядування гарантовано право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням (ч. 2 ст. 4 Господарського кодексу України, далі — ГПК).

Предметна юрисдикція господарських судів окреслена в ст. 20 ГПК. Зокрема, госпсуд розглядає справи у спорах, що виникають під час укладення, зміни, розірвання і виконання правочинів у господарській діяльності, окрім правочинів, стороною яких є фізособа, яка не є підприємцем, а також у спорах щодо правочинів, укладених для забезпечення виконання зобов'язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи — підприємці; а також справи в спорах щодо оскарження актів (рішень) госпсуб'єктів та їх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності, окрім актів (рішень) суб'єктів владних повноважень, прийнятих на виконання їхніх владних управлінських функцій та спорів, стороною яких є фізособа, що не є підприємцем (п. п. 1,10 ч. 1 ст. 10).

Закон про оцінку в ст. 32 окреслює обсяг відповідальності оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності. Зокрема, вони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов договору. Наприклад, за недостовірність чи необ'єктивність оцінки майна, відповідно до умов договору та закону.

Отже, чинне законодавство України підставою відповідальності суб'єкта оціночної діяльності суб'єкта господарювання вбачає лише неналежне виконання (зокрема, недостовірність чи необ'єктивність оцінки майна) ним своїх обов'язків.

Зазначимо: звіт про оцінку майна — документ, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності — суб'єктом господарювання відповідно до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності (ч. 1 ст. 12 Закону про оцінку). Тож звітом про оцінку майна вважають документ, який фіксує дії суб'єкта оціночної діяльності — суб'єкта господарювання щодо оцінки майна, здійснені ним у певному порядку та спрямовані на виконання його профобов'язків, визначених законом і встановлених відповідним договором.

Таким чином, звіт про оцінку майна не створює жодних правових наслідків для учасників правовідносин з оцінки майна, а лише відображає та підтверджує зроблені суб'єктом оціночної діяльності — суб'єктом господарювання висновки і його дії щодо реалізації своєї практичної діяльності.

Зважаючи на це, Велика палата Верховного Суду наголосила: правова природа звіту про оцінку майна унеможливлює здійснення судового розгляду щодо застосування до нього наслідків, пов'язаних зі скасуванням юридичних актів чи визнанням недійсними правочинів (див. постанову від 13.03.18 р. у справі № 914/881/17).

Ба більше, верховні судді стверджують про неможливість оскаржити звіт про оцінку майна і в будь-якому іншому суді (не господарському).

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати