Чи треба дооцінювати вартість будівлі та як відобразити це в бухобліку

questionПідприємство збирається провести переоцінку будівлі. Вартість, найімовірніше, буде вищою, ніж у бухобліку. Чи потрібно дооцінювати вартість будівлі та як відобразити це в бухобліку?

ВІДПОВІДЬ

Так, підприємство може з метою бухобліку переоцінити будівлю (об’єкт основних засобів,далі — ОЗ), якщо його залишкова вартістьсуттєвовідрізняється від справедливої вартості на дату балансу (абз. 1 п. 16 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Тобто формально переоцінка ОЗ — процедура добровільна. При цьому в п. 34 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну України від 30.09.03 р. № 561, зазначено:«Порогом суттєвості для проведення переоцінки або відображення зменшення корисності об'єктів основних засобів може прийматися величина, що дорівнює 1 відсотку чистого прибутку (збитку) підприємства, або величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів основних засобів від їх справедливої вартості».Але звернемо увагу, що в разі переоцінки об'єкта ОЗ на ту саму дату здійснюють переоцінку всіх об'єктів групи ОЗ, до якої належить цей об'єкт. При цьому надалі переоцінку основних засобів тієї групи мають проводити з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості (абз. 2 п. 16 П(С)БО 7).

Відображати дооцінку будуть записом:Дт 10«Основні засоби»,Кт 411«Дооцінка (уцінка) основних засобів». До того ж капітал у дооцінці(Кт 411)можна переносити на нерозподілений прибуток у порядку, передбаченому п. 21 П(С)БО 7.

Детальніше про бухоблік переоцінки ОЗ читайте в газеті«Все про бухгалтерський облік»№ 110 за 2014 р., стор. 10.

У відповіді враховано норми законодавства станом на 10.03.2016

 

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати