Чи може нерезидент отримати довідку про сплачений в Україні податок посеред року
04.09.2020 | 12:09

Державна податкова служба України

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

Категорія 102.16 Прибуток. Оподаткування нерезидентів

Чи може нерезидент отримати довідку про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) до закінчення звітного року (за квартал, півріччя, три квартали), якщо для особи, яка виплачує нерезиденту доходи із джерелом їх походження з України встановлений річний податковий (звітний) період подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств?

Коротка:

  Якщо для особи, яка виплачує нерезиденту доходи із джерелом їх походження з України, встановлений річний податковий (звітний) період подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація), то такий нерезидент не може до закінчення звітного року отримати довідку про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) за квартал, півріччя, три квартали поточного року, оскільки джерелом інформації для видачі такої довідки є дані таблиці 1 додатка ПН до рядка 23 ПН Декларації, який подається разом з Декларацією протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Повна:

  Відповідно до п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) резидент, у тому числі фізична особа підприємець, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, або суб’єкт господарювання (юридична особа чи фізична особа підприємець), який обрав спрощену систему оподаткування, або інший нерезидент, який провадить господарську діяльність через постійне представництво на території України, які здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ, за ставкою в розмірі 15 відс. (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 – 141.4.6 та 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 ПКУ) їх суми та за їх рахунок, що сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності. Вимоги цього абзацу не застосовуються до доходів нерезидентів, що отримуються ними через їх постійні представництва на території України.
  Форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 зі змінами та доповненнями (далі – Декларація), відповідно до якої Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України, відображається у таблиці 1 додатка ПН до рядка 23 ПН Декларації (далі – додаток ПН).
Додаток ПН заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.
  У колонці 6 таблиці 1 додатка ПН відображається сума податку, який утримується при виплаті доходу (прибутку) нерезиденту, нарахованого за звітний (податковий) період.
  Порядок видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) (далі – Порядок) та форма Довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) (далі – довідка) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 03.12.2012 № 1264.
  Відповідно до п. 5 Порядку джерелом інформації для видачі довідки є дані додатка ПН, надані податковими агентами податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь нерезидентів, а також сум утриманого з них податку або надані нерезидентом документи у разі самостійного нарахування і сплати податку.
  Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік (п. 137.4 ст. 137 ПКУ).
Пунктом 137.5 ст. 137 ПКУ встановлено, що річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:
а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;
б) виробників сільськогосподарської продукції;
в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.
  Декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року відповідно до п.п. 49.18.3 п. 49.18 ст. 49 ПКУ.
  Отже, якщо для особи, яка виплачує нерезиденту доходи із джерелом їх походження з України, встановлений річний податковий (звітний) період подання Декларації, то такий нерезидент не може до закінчення звітного року отримати довідку за квартал, півріччя, три квартали поточного року, оскільки джерелом інформації для видачі такої довідки є дані додатка ПН, який подається разом з Декларацією протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

04.09.2020 р.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати