Чи може підприємець відносити на витрати ремонт не основних засобів
Підприємець на загальній системі оподаткування здає в оренду холодильні камери, які є його власністю як фізособи і не є основними засобами. Чи можна віднести до складу витрат вартість ремонту та обслуговування таких камер, які документально підтверджені актом виконаних робіт та фактично сплачені?

Згідно з пп. 177.4.5 ПКУ не включаються до складу витрат підприємця:

— витрати, не пов'язані з провадженням господарської діяльності такою фізособою-підприємцем;

— витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації;

— витрати на придбання та утримання основних засобів, визначених абзацами восьмим - десятим пп. 177.4.6 цього пункту;

— документально не підтверджені витрати.

Відповідно до пп. 177.4.6 ПКУ підприємці-загальносистемники мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов'язаних із провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. 

Водночас амортизації підлягають:

— витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів;

— витрати на самостійне виготовлення основних засобів, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних засобів (крім поточного ремонту).

Не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду видатки на:

— проведення поточного ремонту;

— ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості).

Не підлягають амортизації такі основні засоби:

— земельні ділянки;

— об'єкти житлової нерухомості;

— легкові автомобілі.

Акцентуємо увагу на тому, що суб’єктами права власності в Україні є лише фізичні та юридичні особи. Фізособа-підприємець — це специфічний податковий статус фізособи. Тому той факт, що холодильними камерами володіє фізособа, не перешкоджає їй використовувати їх у своїй підприємницькій діяльності і, відповідно, амортизувати. Але амортизувати ОЗ чи ні — вирішувати підприємцю (це не обов’язок, а право). Головне — для амортизації цих холодильних камер підприємцю потрібно вести окремий облік витрат на ці ОЗ і використовувати їх суто у підприємницькій діяльності (у Вашому випадку — для здавання в оренду).

Позаяк у запитанні зазначено, що холодильні камери не є основними засобами у підприємця, розуміємо, що окремий облік витрат на ці ОЗ з метою їх амортизації підприємець не веде. Тобто підприємець вирішив не амортизувати холодильні камери.

Заразом згідно з абз. 4 пп. 177.4.6 ПКУ до складу витрат підприємець може віднести вартість поточного ремонту холодильних камер, адже є документальне підтвердження їх фактичного здійснення (акт і оплата) і вони пов’язані з підприємницькою діяльністю.

На практиці різниця між поточним і капітальним ремонтом ОЗ полягає в тому, що:

— поточний — здійснюються для підтримки об'єкта ОЗ у робочому стані й отримання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання; 

— капітальний — для повного відновлення ресурсів і характеристик об'єкта ОЗ шляхом заміни або оновлення його основних частин. У процесі заміни нові частини об'єкта ОЗ можуть бути довговічнішими й економічнішими, ніж старі. У цьому разі капітальний ремонт призведе до збільшення майбутніх економічних вигід від використання об'єкта ОЗ та строку корисного використання ОЗ.

Тобто якщо витрати стосуються підтримання холодильних камер у робочому стані і від цього вартість орендної плати не зросте та строк корисного використання цих камер не збільшиться, то це поточний ремонт. Витрати на його проведення підприємець-загальносистемник має право віднести до складу підприємницьких.

Якщо витрати стосуються суттєвого покращення ресурсу і технічних характеристик холодильних камер і після цього строк їх корисного використання збільшиться й вартість орендної плати зросте, то це капітальний ремонт. Вартість такого ремонту до складу витрат потрапить лише через амортизацію.

Стосовно того, які витрати вважати поточним ремонтом ОЗ, а які — капітальним, радимо отримати від ДПС індивідуальну податкову консультацію в порядку, передбаченому ст. 52 ПКУ.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати