Чи потраплять послуги брокера до собівартості ТМЦ
13.03.2019 | 08:40
Ми кінотеатр. Купуємо запчастини, матеріали для проекторів за кордоном. Користуємось брокерськими послугами сторонніх організацій. Чи включається до собівартості товарів, запчастин, матеріалів вартість брокерських послуг?

Відповідь: Згідно з п. 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246, первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат: суми, сплачувані за договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству; транспортно-заготівельні витрати; інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доопрацювання і підвищення якісно-технічних характеристик запасів.
Отже, оплата послуг митного брокера, безпосередньо пов'язана з придбанням товарів, включається до собівартості придбаних товарів.
Це підтвердив і Мінфін України у листі від 29.11.13 р. № 31-08410-07-27/34996, де зазначив: якщо такі послуги безпосередньо пов’язані з придбанням товарів, призначених для продажу, то суму оплати цих послуг включають до собівартості придбаних товарів.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».
У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати