Чи потрібно друкувати працівникам розрахункові листи
При нарахуванні ЗП ми оформлюємо форму П-7 зведену (типову) та розрахункову відомість (довільну), а форму П-6 (типову) за кожним працівником не друкуємо, бо це займе багато місця та паперу. У нашій довільній відомості є всі дані про нарахування та виплату ЗП за кожним працівником на одному аркуші, а також всі утримання. Чи будуть претензії від перевіряючих? Які штрафи? Чи потрібно роздруковувати працівникам розрахункові листи, якщо вони не просять?

Пунктом 44.1 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) установлено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. 

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту. 

Для розрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування (п. 44.2 ПКУ).

Статтею 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі — Закон № 996) установлено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені в паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити: 

— назву документа (форми); 

— дату складання; 

— назву підприємства, від імені якого складено документ; 

— зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; 

— посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; 

— особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. 

Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Права та обов'язки сторін, що виникають за результатами здійснення господарської операції, оформленої первинним документом відповідно до вимог цього Закону, не залежать від факту відображення її в регістрах та на рахунках бухгалтерського обліку.

Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період реєстрації господарських операцій, прізвища та підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.

Поняття «законодавство» охоплює не тільки закони, а й підзаконні нормативні акти. Одним із таких є Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88 (далі — Положення № 88). Пунктом 2.7 цього Положення встановлено, що первинні документи складають на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватися із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов'язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.

Таким чином, маємо ситуацію, що ПКУ вимагає наявності первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Підзаконний акт (Положення № 88) вимагає використання типових форм, але водночас дозволяє й використання самостійно розроблених бланків, які містять реквізити типових. А Закон № 996 не містить прямої вказівки на те, що первинні чи зведені бухгалтерські документи мають бути типової форми, лише визначає мінімум реквізитів, які повинен мати первинний чи зведений документ для надання їм доказовості та відображення господарських операцій. 

Якщо розбирати питання підстав для затвердження форм бланків первинних документів, то форми П-7 і П-6 затверджені Мінстатом на виконання Закону України «Про Державну статистику» для цілей статистичних спостережень. Наказ у Мін’юсті не зареєстровано. 

У підсумку можемо зробити висновок, що не є помилкою та не тягне відповідальності оформлення типової ф. П-7 і розрахункової відомості довільної форми замість П-6.

Що стосується розрахункових листків, то варто зазначити таке. 

Статтею 110 КЗпП установлено, що під час кожної виплати заробітної плати роботодавець повинен повідомити працівника про дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці: 

а) загальна сума заробітної плати з розшифруванням за видами виплат; 

б) розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати; 

в) сума заробітної плати, що належить до виплати.

Слово «повинен» не залишає альтернативи і права вибору ані роботодавцю, ані працівникові. Питання тільки у формі такого повідомлення. Типової форми немає, тож це може бути довільно розроблена форма, яка б відображала вищенаведені відомості й про одержання якої працівник був би інформований під підпис (аби не заперечував, що не повідомляли, коли коса зайде на камінь). 

Крім того, у листі від 20.10.17 р. № 262/0/101-17 Мінсоцполітики роз’яснювало, що, як правило, на підприємстві працівнику під час виплати заробітної плати надається розрахунковий лист щодо сум, які належать до виплати працівнику, та відрахувань із них. Водночас у листі йдеться, що законодавством не передбачено заборони в разі погодження працівника на надання йому інформації про розмір його заробітної плати на зазначену ним електронну адресу.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати