Чи потрібно відображати в бухобліку надходження валюти на розподільчий рахунок у банку
31.08.2021 | 08:00
Чи потрібно, на вашу думку, відображати в бухобліку отримання валютної виручки на розподільчий рахунок? Які є аргументи за відображення та за невідображення вищезазначеної операції на бухрахунках?

Як ви правильно зазначили, однозначної позиції щодо відображення чи невідображення коштів на розподільчому рахунку немає. Одні експерти виступають за відображення в обліку надходження коштів на розподільчий рахунок, інші — проти. І кожна сторона по-своєму має рацію.

Наведемо обидві позиції з їхніми аргументами.

Позиція 1. Розподільчий рахунок — НЕ рахунок підприємства, а тому кошти на ньому в обліку не потрібно відображати.

Прихильники цієї позиції наполягають на тому, що розподільчий рахунок є рахунком банку, а не клієнта. Вони звертають увагу на те, що підприємство не може вільно розпоряджатися коштами, які надійшли на такий рахунок. Тобто немає підстав визнати їх оборотними активами, оскільки ці кошти обмежені у використанні (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"). Ба більше, така неможливість вільно скористатися коштами на розподільчому рахунку означає, що підприємство не контролює ці кошти. А контроль — одна з умов визнання коштів активами підприємства.

Позиція 2. Кошти на розподільчому рахунку потрібно обов’язково відображати в обліку підприємства.

Друга позиція полягає в тому, що сам факт призначення Мінфіном спеціального субрахунку 316 "Спеціальні рахунки в іноземній валюті" на рахунку "Рахунки в банках" для обліку коштів в інвалюті, що підлягають обов'язковому продажу відповідно до законодавства, свідчить на користь включення в облік підприємства руху коштів на розподільчому рахунку.

Якщо йдеться про отримання виручки від іноземного покупця, то прихильники цього підходу наголошують на тому, що контрагент, перерахувавши гроші, погасив свій борг. Тому слід негайно списати відповідну суму з рахунків дебіторської заборгованості. На думку фахівців цієїпозиції, до коштів, що надійшли на розподільчі рахунки, потрібно ставитися так, як до звичайних коштів на банківських рахунках.

Отже, ми навели найвагоміші, на наш погляд, аргументи "за" і "проти" кожної позиції.

Якщо брати до уваги суто бухгалтерський аспект проблеми, то мовиться про те, у якій саме статті балансу наводити відповідні суми. За першим підходом кошти, що надійшли на розподільчий рахунок, не включають до статті "Гроші та їх еквіваленти". За другим — сальдо субрахунку 316 зараховують саме до цієї статті балансу, що зазвичай характеризується як максимально ліквідна.

Зважаючи на це, ви можете обрати найбільш переконливу, на вашу думку, аргументацію. Головне — у будь-якому разі такий вибір не можна буде вважати неправильним. Адже обидва підходи мають право на практичну реалізацію.

Можна лишень зауважити, що, обравши один із них, бажано його дотримуватися, аби не порушувати бухоблікового принципу послідовності.

Гадаємо, фіксувати в наказі про облікову політику свій вибір не варто. Адже навряд чи вибір того чи іншого рахунку для обліку коштів належить до сфери облікової політики. Це суто технічне питання, що належить до компетенції бухгалтерії. Але оскільки цей вибір впливає на відображення статей у фінансовій звітності, то міркування спеціалістів підприємства про характер та рівень ліквідності "розподільчих" коштів, а також про використання статті звітності було б доцільно навести в примітках до фінансової звітності.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати