Чи повідомляти працівника про нараховані йому лікарняні
15.03.2019 | 08:40
Чи потрібно і в якому документі ознайомлювати працівника про суму нарахування оплати за листком непрацездатності та вчасне подання Заяви-розрахунку до соцстраху? Чи достатньо лише видати працівнику розрахунковий листок за всією заробітною платою, у тому числі із зазначенням лікарняної суми до виплати?

Відповідь: Нормативними актами з питань призначення та виплати матеріального забезпечення із соціального страхування не передбачено окремо інформувати працівника про суми призначеного йому матеріального забезпечення.
Так, ст. 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-ХIV (далі — Закон № 1105) встановлено, що документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше 10 днів з дня їх надходження.

Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається заявникові не пізніше 5 днів після винесення відповідного рішення.
Допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах виплачується:
1) застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), інших підставах, передбачених законом, — у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати;
2) добровільно застрахованим особам, застрахованим особам, які працюють на умовах цивільно-правового договору, здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність, — протягом 10 днів після призначення допомоги.
Пунктом 2 Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою ФСС від 19.07.18 р. № 12 (далі — Порядок № 12), встановлено, що у разі настання у застрахованої особи страхового випадку, пов'язаного з тимчасовою втратою працездатності, комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства (далі — комісія) з урахуванням вимог Положення про комісію (уповноваженого) з страхування з тимчасової втрати працездатності на підставі поданих документів, передбачених ст. 31 Закону № 1105, ухвалює рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі.
На підставі рішення комісії про призначення матеріального забезпечення страхувальник нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок, яка повинна бути передана до робочих органів виконавчої дирекції Фонду (далі — ФСС) не пізніше 5 робочих днів з дати ухвалення комісією такого рішення.
ФСС після надходження заяви-розрахунку здійснює перевірку інформації, наведеної у ній, перевіряє правильність заповнення реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, дані про сплату ним ЄСВ, наявність у Фонді зареєстрованого нещасного випадку або профзахворювання (у разі проведення виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей)), правильність нарахування виплат та у разі відсутності зауважень протягом 10 робочих днів здійснює фінансування сум, зазначених у заяві-розрахунку (п. 8 Порядку № 12).
Як Ви правильно зауважили, достатньо лише видати працівнику розрахунковий листок за всією заробітною платою і в тому числі із зазначенням лікарняної суми до виплати.
Статтею 110 КЗпП встановлено, що при кожній виплаті заробітної плати роботодавець повинен повідомити працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці:
а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;
б) розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати;
в) сума заробітної плати, що належить до виплати.
Таким чином, щоб проінформувати працівника про суми призначеного йому матеріального забезпечення за листком непрацездатності, достатньо дотримуватися загальних вимог щодо інформування його про суми нарахувань за звітний період відповідно до ст. 110 КЗпП у так званій розшифровці.
Працівник у розшифровці бачить, яка сума лікарняних йому нарахована разом з іншими нарахуваннями. Так само з розшифровки він бачить, які суми податків утримано (в т.ч. із суми допомоги по тимчасовій непрацездатності), суму отриманого авансу, суму отриманої зарплати за другу половину місяця, а також суму заборгованості, що склалася через затримку фінансування ФСС.
Підприємство має право розробити і використовувати в роботі документи довільної форми, в яких буде відображатися тільки інформація з розрахунків в частині допомоги по тимчасовій непрацездатності за кожним етапом проходження листка непрацездатності.
Наприклад, в день, коли працівник надає листок непрацездатності, йому може видаватися підтвердження про його отримання за підписом відповідальної особи комісії на зразок: «листок непрацездатності № … отримано <дата>».
У день ухвалення комісією рішення про призначення допомоги може надаватися підтвердження на зразок «<дата> комісією прийнято рішення про призначення допомоги за листком непрацездатності №. Листок передано до бухгалтерії <дата>».
Про нарахування допомоги і передачу листка бухгалтерія може проінформувати працівника на зразок: «<дата> нараховано допомогу за листком непрацездатності №. В сумі … грн. Заяву-розрахунок передано до ФСС <дата>».
Всю цю інформацію тільки в частині оплати листка непрацездатності можна надати працівнику в день виплати зарплати й одним документом. Питання лише в тому, чи доцільно все це з точки зору трудових витрат.
Крім того, за такого підходу підприємство тоді стикнеться ще з однією проблемою. Якщо працівника проінформувати про суму призначеної допомоги, то його тоді слід проінформувати, що вона буде оподаткована в складі загального місячного доходу і на руки він отримає меншу суму.
Тому простіше повідомити всіх працівників, що мають місце затримки фінансування з боку ФСС і якщо у когось є якісь запитання щодо сум тощо, то в прийомний час їх можна з’ясувати безпосередньо в бухгалтерії.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».
У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати