Чи сплачувати підприємцю податок за виробничі будівлі
У власності фізособи-підприємця нежитлові приміщення, а саме: адмінбудівля та лісопильний цех. Надійшло повідомлення з ДПІ про сплату податку на нерухомість. Чи потрібно його сплачувати?

Платниками податку на нерухомість є фізичні та юридичні особи, у т.ч. нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості (пп. 266.1.1 ПКУ). Тобто про фізосіб-підприємців не йдеться.

Річ у тім, що Цивільним кодексом України визначено, що суб’єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи. Фізособи можуть бути власниками будь-якого майна, зокрема і нерухомого, комерційного призначення, за винятком окремих видів, які відповідно до закону не можуть їм належати.

Оскільки ст. 266 ПКУ такого платника не визначено фізособою-підприємцем, то він як власник об’єктів житлової та нежитлової нерухомості сплачує податок на нерухомість за нормами, передбаченими для фізосіб. Підтверджує це і ДПС у категорії 101.06 ЗІР.

Справді, для деяких категорій власників та об’єктів нерухомості ПКУ встановлено пільги зі сплати податку на нерухомість.

Зокрема, податку на нерухомість не сплачують, зокрема, за (пп. 266.2.2 ПКУ):

— об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та/або в малих архітектурних формах та на ринках (пп. «е»);

будівлі промисловості, віднесені до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B—F КВЕД ДК 009 : 2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку (пп. «є»);

— будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку (пп. «ж»).

Але навіть якщо у випадку, що розглядається, лісопильний цех віднесено до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, він використовується за призначенням у господарській діяльності підприємця, основна діяльність якого класифікується у секціях B—F КВЕД ДК 009 : 2010, та його не здають в оренду, лізинг, позичку, — права скористатися передбаченою пп. «є» пп. 266.2.2 ПКУ пільгою однаково немає.

Річ у тім, що на виконання пп. «є» пп. 266.2.2 ПКУ до будівель промисловості належать об’єкти нерухомості, які відповідно до Державного класифікатора ДК 018-2000 входять до класу 1251 «Будівлі промисловості», який, своєю чергою, включає підкласи: 1251.1 — «Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості», 1251.2 — «Будівлі підприємств чорної металургії», 1251.3 — «Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості», 1251.4 — «Будівлі підприємств легкої промисловості», 1251.5 — «Будівлі підприємств харчової промисловості», 1251.6 — «Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості», 1251.7 — «Будівлі підприємств лісової деревообробної та целюлозно-паперової промисловості», 1251.8 — «Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості», 1251.9 — «Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне».

Та законодавство визначення «промислове підприємство» не містить.

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є складовою ДК 009 : 2010, згідно з яким процес промислового виробництва — це процес перероблення (механічного, хімічного, ручного тощо), до якого вдаються для виготовлення нової продукції (споживчих товарів, напівфабрикатів чи засобів виробництва), оброблення товарів, які були у використанні, надання промислових послуг і котрий класифікують у секціях В «Добувна промисловість та розроблення кар’єрів», С «Переробна промисловість», D «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря», Е «Водопостачання; каналізація, поводження з відходами» та F «Будівництво».

Підприємство — це самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому ГКУ та іншими законами (ст. 62 ГКУ). Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатку.

Наведені положення надають ВСУ підстави висновити, що застосування пп. «є» пп. 266.2.2 ст. 266 ПКУ можливе за дотримання двох обов’язкових умов — наявність будівель промисловості та їх знаходження у власності промислових підприємств.

Таким чином, оскільки об’єкти нерухомості, які на праві власності належать фізособі зі статусом фізособи-підприємця, на них не поширюється дія пп. «є» пп. 266.2.2 ПКУ.

Отже, на нашу думку, звільненням від податку на нерухомість підприємець скористатися не може.

Відповідно, вважаємо, за наведених у запитанні обставин підприємець зобов’язаний сплачувати податок на нерухомість.

Водночас, аби мати щодо цього офіційну позицію контролюючого органу, на підставі якої ви зможете прийняти зважене рішення, радимо отримати індивідуальну податкову консультацію у порядку, передбаченому ст. 52 ПКУ.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати