Чи включати до інвентаризаційної відомості матцінності, що належать працівникові підприємства особисто
28.09.2021 | 08:00
Працівник державного комерційного підприємства використовує матеріальні цінності, які йому належать особисто, для виконання своїх посадових обов’язків на робочому місці. Чи має право інвентаризаційна комісія включати ці предмети до інвентаризаційної відомості підрозділу підприємства, де працює ця особа?

На наш погляд, є всі підстави говорити, що коли такі відносини (стосовно використання майна) не оформлено договором оренди, то включати відповідне майно до інвентаризаційних документів не зовсім логічно. Судіть самі, зокрема, у п. 6 р. I Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом від 02.09.14 р. № 879, сказано, що інвентаризації також підлягають активи й зобов’язання, які обліковуються на позабалансових рахунках, зокрема цінності, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об’єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі), умовні активи та зобов’язання (непередбачені активи й зобов’язання) підприємства (застави, гарантії, зобов’язання тощо), бланки документів суворої звітності, інші активи. 

Якщо відносини використання майна працівника не оформлено договором оренди (тобто коли, наприклад, працівнику в такому разі просто виплачується компенсація в порядку, визначеному ст. 125 Кодексу законів про працю України), то в обліку підприємства таке майно ніяк не відображатиметься (у т.ч. і на позабалансі), адже в розпорядження фірмі воно, по суті, не передається. А коли так, то формально на підставі вже згаданої нами норми можна зробити висновок, що такому майну не місце в інвентаризаційних документах (себто комісія, власне, не повинна його туди включати, бо підприємство ним не розпоряджається і воно не обліковується в нього на позабалансі). 

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати