Чи вплине карантин на визначення ліміту каси
У підприємства перший день готівкового розрахунку 16.03.2020 р. А 18.03.2020 р.  оголосили карантин, готівкові розрахунки були зупинені (продаж непродовольчих товарів, які не входили до списку дозволених товарів), касира не відправили у відпустку — виконував інші обов'язки (посадова інструкція). Як перерахувати ліміт каси у двотижневий строк після закінчення перших трьох місяців їх роботи за фактичними показниками діяльності? Якщо заборона перестала діяти 11.05.2020 р., то чи братимуть участь дні карантину в розрахунку ліміту каси по закінченні перших трьох місяців?

Підприємство, що розпочинає свою діяльність, на перші три місяці своєї роботи (з дня першого готівкового розрахунку) ліміт каси встановлює згідно з прогнозними розрахунками (п. 50 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.17 р. № 148, далі – Положення про касові операції).

Ліміт каси, установлений з урахуванням прогнозних розрахунків, у двотижневий строк після спливу перших трьох місяців роботи підприємства переглядається за фактичними показниками діяльності.

Ці скупі твердження з Положення про касові операції і регулюють питання прогнозного ліміту каси. Водночас жодних додаткових приписів на випадок форс-мажору (карантину) у Положенні про касові операції немає. Тому після закінчення перших трьох місяців роботи (чи фактичного простою) підприємства слід переглянути ліміт каси за фактичними показниками діяльності.

Нагадаємо, що підприємство, зважаючи на приписи Положення про касові операції та особливості роботи, зобов’язано розробити та затвердити внутрішнім документом порядок розрахунку ліміту каси підприємства. 

Ліміт каси підприємства встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси за рішенням керівника підприємства. Підприємство затверджує внутрішніми документами установлений ліміт каси.

У розрахунку ліміту каси враховується строк здавання підприємством (для підприємств у населених пунктах, де є банк, здавання готівки до банку відбувається щодня) готівки для її зарахування на рахунки в банках, обумовлений договором банківського рахунку.

І найголовніше — відповідно до п. 55 Положення про касові операції установлений ліміт каси може переглядатися у зв'язку зі змінами законодавства України або за наявності відповідних обставин (зміни в надходженнях/видатках готівки, внутрішнього трудового розпорядку/графіків змінності тощо). Документи, на підставі яких переглянуто ліміт каси, додаються до відповідних наказів (розпоряджень).

Тож формально уже через місяць після обов’язкового перегляду прогнозного ліміту каси підприємство може знову переглянути встановлений ліміт. Поза тим, для розрахунку нового ліміту каси можна взяти показники за місяць (чи два), що передує такому розрахунку. А отже, до розрахунку потрапить період, у якому була реальна діяльність, тож і ліміт відповідатиме фактичному надходженню коштів до каси. Головне — затвердити можливість такого перегляду (та, власне, визначити, які періоди беруться для розрахунку ліміту каси) у внутрішньому Порядку розрахунку ліміту каси підприємства.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати