Двигун як давальницька сировина: особливості обліку
Ми дилери компанії, яка виробляє сільгоспмашини. У нас на балансі є двигун, який використовується при створенні цих машин. Вартість двигуна ¾ 172 тис. грн, вартість машини без ПДВ ¾ 850 тис. грн. Чи можу я передати цей двигун як давальницьку сировину та отримати машину, сплативши різницю між вартістю машини та двигуна (850-172)? Чи не обкладається операція передачі двигуна як давальницької сировини ПДВ та податком на прибуток? Якими документами можна оформити цю операцію?

Відповідь: Відповідно до пп. 14.1.134 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) операція з давальницькою сировиною — це операція з переробки (обробки, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників і виконавців, а також етапів (операцій)) з метою одержання готової продукції за відповідну плату. До операцій із давальницькою сировиною належать операції, у яких сировина замовника на конкретному етапі її переробки становить не менш як 20% загальної вартості готової продукції.

Водночас давальницькою сировиною вважають сировину, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб'єкта господарювання (замовника) і передаються іншому суб'єкту господарювання (виробнику) для виготовлення готової продукції, з подальшим переданням або поверненням такої продукції чи її частини їх власникові або за його дорученням іншій особі (пп. 14.1.41 ПКУ).
Комплектуючий виріб — це виріб підприємства, застосований як складова того, що випускають інші підприємства (ДСТУ 3321-96 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять). Тобто це готова продукція, яку за кооперацією одне промислове підприємство постачає іншому для виробництва кінцевого готового продукту. Із комплектуючих виробів, власне, і збирають кінцеву готову продукцію.
Таким чином, у випадку, що розглядається, ваше підприємство може укласти з виробником сільгосптехніки цивільно-правовий договір про виробництво сільгосптехніки (сільгоспмашини) з матеріалу замовника на давальницьких умовах. І давальницькою сировиною у цьому разі буде двигун.
У Цивільному кодексі України (далі — ЦКУ) договори давальницької переробки окремо не виділяють і регламентують загальними положеннями глави 61 «Підряд». Такі договори зараховують до договорів підряду з виконанням роботи з матеріалу замовника (ст. 840 ЦКУ).
Ключовий момент під час укладення договорів переробки давальницької сировини полягає в тому, що право власності на передані переробнику матеріали та виготовлена продукція належать замовнику. Це важливо окремо зазначити в договорі.
Умови оплати роботи виконавця (виконавця робіт з матеріалу замовника) сторони визначають самостійно в договорі.
Надходження давальницької сировини на переробку від замовника оформлюють звичайними документами (видаткова накладна, товарно-транспортна накладна тощо). Крім того, таке передання можна оформити актом приймання-передачі давальницької сировини. У цих документах бажано зазначити заставну вартість переданих матеріалів.
Операції переробки сировини переробник оформлює документами, що застосовують на підприємстві відповідно до прийнятої облікової політики. Так, передання сировини зі складу у виробництво можна оформити документами, затвердженими наказом Мінстату України від 21.06.96 р. № 193, зокрема, лімітно-забірною картою (форми №№ М-8 і М-9, М-28 і М-28а) і накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (форма № М-11).
Після виконання роботи переробник зобов'язаний надати замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок, якщо це можливо (ч. 1 ст. 840 ЦКУ). Крім того, бажано оформити акт приймання-передачі продуктів переробки давальницької сировини й акт виконаних робіт. Оскільки згадані документи відповідають ознакам первинного, вони мають містити всі реквізити, передбачені в ч. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.
Акцентуємо на тому, що визначенням операції  з давальницькою сировиною  з пп. 14.1.134 ПКУ (із двадцятивідсотковим критерієм) слід керуватися суто в податкових цілях. Причому орієнтуватися на нього необхідно тільки тоді, коли ПКУ передбачено спеціальні норми саме для операцій із давальницькою сировиною.
Наразі це стосується, зокрема, критеріїв, відповідно до яких платники податку на прибуток можуть застосовувати нульову ставку (п. 44 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ). Нагадаємо, що нульову ставку не можуть застосовувати суб'єкти господарювання, які виготовляють продукцію із давальницької сировини (пп. 2.14 пп. 2 абз. 6 п. 44 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ). Скористатися прибутковою пільгою — прерогатива лише замовників виробництва на давальницьких умовах.
У р. ІІІ ПКУ не передбачено будь-яких коригувань фінрезультату до оподаткування на різниці, пов'язані з давальницькими операціями. Тому в податково-прибутковому обліку замовник відображає передання та отримання двигуна для виробництва на давальницьких умовах за бухобліковими правилами.
Ця операція у замовника ПДВ теж не обкладається, оскільки право власності на матеріал від замовника до переробника (виконавця) не переходить. З цим погоджуються і податківці (див. роз'яснення в категорії 101.06 ЗІР, лист ГУ ДФС у Київській області від 07.07.16 р. № 1555/10/10-36-12-02).
У загальному випадку замовник одержує право на податковий кредит з ПДВ за роботами, виконаними переробником, на дату першої події, що відбулася раніше
(п. 198.2 ПКУ):
— дату складання акта або іншого документа, що підтверджує факт виконання робіт, зокрема, звіту переробника або акта приймання-передачі виконаних робіт;
— дату перерахування коштів на банківський рахунок або до каси переробника.
Окрім цього, обліково-податковим наслідкам та документуванню операцій з давальницькою сировиною присвячено спецвипуск газети «Все про бухгалтерський облік» № 105 за 2017 рік.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».
У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені
response events!

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати