Фінлізинг: нюанси відображення ПДВ
Укладено договір фінансового лізингу. За актом приймання-передачі вартість обладнання становить 1 млн грн. Отримано податкову накладну з огляду на цю вартість. Але оприбутковувати потрібно за справедливою ціною. Якщо до вартості включити всі витрати, то вартість збільшиться майже на 120 тис. грн. Як у такому разі провести документ: прибуткова накладна, вірно? Адже сума ПДВ у такому випадку буде різнитись від зареєстрованої для нас ПН.

Отримання об’єкта фінлізингу в бухобліку лізингоотримувача відображають за правилами п. 5 П(С)БО 14 «Оренда». Тобто отриманий об’єкт зараховують до складу активів і одночасно визнають зобов’язання за найменшою на початок строку оренди оцінкою:

— справедливою вартістю активу;

— або теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів.

Тобто при отриманні об’єкта фінлізингу лізингоотримувач робить такі проведення:

Дт 152 Кт 531 — на найменшу з двох сум — справедливу вартість активу або теперішню вартість мінімальних орендних платежів (без урахування ПДВ, якщо лізингоотримувач — платник ПДВ).

Нагадаємо: до первісної вартості об’єкта основних засобів, отриманого у фінансову оренду, включають також інші витрати, пов’язані з його придбанням та доправленням. Їх перелічено в п. 8 П(С)БО 7, а саме:

— реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;

— суми ввізного мита;

— суми непрямих податків у зв’язку з придбанням основних засобів (якщо їх не відшкодують підприємству, тобто якщо лізингоотримувач — неплатник ПДВ);

— витрати зі страхування ризиків доправлення основних засобів (якщо за договором фінансового лізингу ці витрати покладено на лізингоотримувача);

— витрати на транспортування, встановлення, монтаж, налагодження об’єкта основних засобів (якщо ці витрати покладено на лізингоотримувача);

— інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням об’єкта основних засобів до стану, у якому він придатний для використання із запланованою метою.

Уведення в експлуатацію об’єкта основних засобів, отриманого за договором фінлізингу, у бухобліку лізингоотримувача показують записом: Дт 10 Кт 152;

Дт 641/ПДВ Кт 531 — на суму ПДВ, що входить до складу вартості об’єкта фінлізингу. Причому суму податкового кредиту з ПДВ потрібно брати з даних зареєстрованої в ЄРПН лізингодавцем податкової накладної, а не обчислювати виходячи зі справедливої вартості об’єкта фінлізингу.

ПДВ-облік ґрунтується насамперед на вимогах р. V ПКУ. Тоді як облік податку на прибуток операції фінлізингу базується на правилах бухгалтерського (у т.ч. П(С)БО). 

Тож у Вашому випадку прибуткову накладну потрібно проводити на справедливу вартість отриманого у фінлізинг об’єкта основного засобу без урахування ПДВ. А податковий кредит з ПДВ відображати відповідно до даних зареєстрованої лізингодавцем податкової накладної.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати