Як амортизувати снігоприбирач?
Наше підприємство використовує в господарській діяльності снігоприбирач. Чи не буде помилкою, якщо ми не припинятимемо амортизувати його в період невикористання? Облік ведемо за МСФЗ.

Відповідь: Ні, міжнародні стандарти бухобліку не передбачають виведення таких об’єктів основних засобів з експлуатації. А тому ви можете сміливо їх амортизувати цілий рік. Таке право диктує § 55 МСБО 16 «Основні засоби»: амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизовано повністю.

Таким чином, амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли його доставлено до місця розташування та приведено в стан, у якому він придатний до експлуатації в спосіб, визначений управлінським персоналом. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

 

Окрім того, МСБО 16 зазначає, що амортизаційні відрахування за період визнають, як правило, у прибутку чи збитку. Проте іноді майбутні економічні вигоди, утілені в активі, споживають під час виробництва інших активів. У цьому випадку амортизаційні відрахування становлять частину собівартості іншого активу й уключаються до його балансової вартості. Наприклад, амортизацію виробничого обладнання включають до витрат на переробку запасів (див. МСБО 2).

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати