Як госптовариствам з держчасткою сплачувати держдивіденди
10.06.2020 | 12:28

Державна податкова служба України

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

Категорія 102.09 Прибуток. Дивіденди та подібні платежі

В якому розмірі та в який термін сплачуються дивіденди та авансові внески з податку на прибуток СГ, у яких в статутному фонді є частка державної власності (акцій)?

Коротка:

  Основною умовою щодо визначення платежу, який повинно сплатити до бюджету господарське товариство, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави – є прийняття у термін до 01 травня року, що настає за звітним, рішення про відрахування не менше 30 відс. чистого прибутку на виплату дивідендів.
  У разі прийняття господарським товариством рішення про нарахування дивідендів у встановлений термін – таке товариство сплачує до державного бюджету дивіденди на державну частку, а у разі не прийняття такого рішення у встановлений законом термін – частину чистого прибутку (доходу).
  При цьому, і відрахування до бюджету дивідендів на державну частку, і сплата до державного бюджету частини чистого прибутку здійснюється господарськими товариствами в один термін – до 01 липня року, що настає за звітним.
  Порядок розрахунку авансових внесків з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів визначений п.п. 57.1 прим. 1.2 п. 57.1 прим. 1 ст. 57 Податкового кодексу України.
  Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів) відображається у Додатку АВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 зі змінами та доповненнями.

Повна:

  Відповідно до абзацу першого частини п’ятої ст. 11 Закону України від 21 вересня 2006 року № 185 «Про управління об’єктами державної власності» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 185) господарська організація, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави, за підсумками календарного року зобов’язана спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
  Абзацом четвертим частини п’ятої ст. 11 Закону № 185 визначено, що господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, до 01 травня року, що настає за звітним, приймають рішення про відрахування не менше 30 відс. чистого прибутку на виплату дивідендів.
  Дивіденди нараховуються у розмірі базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше 30 відс., пропорційно розміру державної частки (акцій) у статутному капіталі господарського товариства та сплачуються до Державного бюджету України у строк не пізніше 01 липня року, що настає за звітним (абзац шостий частини п’ятої ст. 11 Закону № 185).
  Слід відмітити, що базовий норматив відрахування дивідендів на державну частку встановлюється окремою постановою Кабінету Міністрів України на кожний звітний рік. Так, 30.04.2020 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 року № 328, якою затверджено базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.
  Отже, розмір дивідендів, що відраховуються до бюджету встановлюється одночасно положеннями частини п’ятої ст. 11 Закону № 185 та відповідною постановою Кабінету Міністрів України.
  Разом з цим, абзацом восьмим частини п’ятої ст. 11 Закону № 185 встановлено, що господарські товариства, зокрема, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 01 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету не дивіденди на державну частку, а частину чистого прибутку (доходу) у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, але не менше 30 відс., до 01 липня року, що настає за звітним.
  Тобто, основною умовою щодо визначення платежу, який повинно сплатити до бюджету господарське товариство, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави – є прийняття у термін до 01 травня року, що настає за звітним, рішення про відрахування не менше 30 відс. чистого прибутку на виплату дивідендів.
  Враховуючи наведене вище, у разі прийняття господарським товариством рішення про нарахування дивідендів у встановлений термін – таке товариство сплачує до державного бюджету дивіденди на державну частку, а у разі не прийняття такого рішення у встановлений законом термін – частину чистого прибутку (доходу).
  При цьому, і відрахування до бюджету дивідендів на державну частку, і сплата до державного бюджету частини чистого прибутку здійснюється господарськими товариствами в один термін – до 01 липня року, що настає за звітним.
  Порядок розрахунку авансових внесків з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів визначений п.п. 57.1 прим. 1.2 п. 57.1 прим. 1 ст. 57 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями.
  Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів) відображається у Додатку АВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 зі змінами та доповненнями.

10.06.2020 р.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати