Як обліковувати імпорт товарів із частковою оплатою
Наше підприємство перерахувало нерезиденту валютний аванс (50% від договірної вартості товарів). Імпортний товар отримали через місяць. Решту оплати відправили через тиждень.
Які особливості обліку такої операції? Коли й на яку суму треба рахувати курсові різниці? За яким курсом оприбутковують імпортний товар?

Запитання із консультаційної лінії

ВІДПОВІДЬ: Ця операція фактично поєднує дві: авансову оплату імпортованого товару та післяоплату. Щоправда, не обійшлося без підводного каміння. Розгляньмо кожну подію в цій ситуації.

► Подія 1. Авансова оплата нерезиденту.

На дату перерахування коштів іноземному контрагенту в імпортера виникає валютна дебіторська заборгованість у сумі такого авансу. Її обліковують за курсом НБУ на дату її утворення (дата перерахування авансу) — п. 5 П(С)БО 21.

► Подія 2. Оприбуткування імпортного товару.

На дату зарахування на баланс імпортного товару треба орієнтуватися на правила п. 6 П(С)БО 21. Він диктує, що в разі здійснення авансових платежів в інвалюті постачальникові частинами й одержання частинами від постачальника немонетарних активів (робіт, послуг) вартість отриманих активів (робіт, послуг) визнають за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів з огляду на послідовність здійснення авансових платежів.

Тобто під час оприбуткування імпортного товару його вартість в інвалюті потрібно перерахувати так:

  • оплачену частину — за курсом НБУ на дату перерахування авансу (якщо їх було кілька, то за курсом НБУ на кожну дату балансу);
  • неоплачену частину — за курсом НБУ на дату отримання товарів.

Окрім того, оскільки за імпортний товар повністю не розрахувалися, то на дату його оприбуткування в підприємства виникає валютна кредиторська заборгованість, яка є монетарною статтею.

► Подія 3. Дата балансу.

Якщо в період між датою оприбуткування імпортних товарів і датою остаточних розрахунків припала дата балансу, то валютну кредиторку необхідно переоцінити за курсом НБУ на цю дату. Курсову різницю, яка утвориться, відображають або як дохід (за кредитом субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці»), або ж як витрати (за дебетом субрахунку 945 «Витрати від операційної курсової різниці») залежно від її суті.

► Подія 4. Дата остаточної оплати імпортних товарів.

На цю дату валютну кредиторку також потрібно переоцінити за актуальним курсом НБУ. Водночас для розрахунку курсових різниць курс НБУ на дату оплати порівнюють чи з курсом на останню дату балансу, або ж із курсом на дату оприбуткування товару (залежно від того, яка дата була останньою). В обліку курсові різниці відображають також на рахунках обліку доходів (Кт 714) чи витрат (Дт 945).

Обліково-податкові тонкощі часткової оплати під час імпорту товарів ми детально розглянули в темі номера «Імпорт товарів» додатка до газети № 114 за 2017 р.

Окрім цього, у темі номера «Імпорт товарів» газети № 114 за 2017 р. ви знайдете відповіді на такі запитання:

як обліковувати імпортний товар у разі авансової оплати;
як розрахувати курсові різниці в разі імпорту товарів із повною післяоплатою;
як оприбуткувати імпортний товар, право власності на який переходить «у дорозі»;
де обліковувати витрати на послуги митного брокера;
як списати «згорілу» абонплату за завчасно сплачений проїзд іноземними дорогами.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати