Як обліковувати витрати на створення основних засобів
10.07.2019 | 08:11
Селищна рада уклала договір з ФОП на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування автостоянки. Платником є наше підприємство, позаяк цю земельну ділянку надають нам в оперативну оренду. Договір та акт виконаних робіт підписано селищною радою, нами та ФОП, нам надано 1 примірник проекту. На яких рахунках бухгалтерського обліку слід відобразити сплату коштів за проект?

Дана операція — ніщо інше як виготовлення основних засобів власними силами, до яких, напевно, належить автостоянка, яку Ви плануєте будувати. Пунктом 8 П(С)БО 7 «Основні засоби» визначено, що первісна вартість об'єкта основних засобів включає суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт, реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів.

Окрім того, Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом Мінфіну України від 30.09.03 р. № 561 (далі — Методрекомендації № 561), передбачено, що витрати на будівництво (виготовлення), придбання і поліпшення об'єктів основних засобів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення об'єктів в експлуатацію визнають незавершеними капітальними інвестиціями (незавершеним будівництвом). Витрати на будівництво, виготовлення, придбання і поліпшення об'єктів (капітальні інвестиції) групують за такими напрямками робіт (витрат):

— проектно-вишукувальні роботи;

— будівельні роботи;

— роботи з монтажу устаткування;

— придбання устаткування, що потребує монтажу;

— придбання устаткування, що не потребує монтажу, інструментів та інвентарю;

— інші капітальні роботи і витрати (п. 42 Методрекомендацій № 561).

Витрати на придбання та створення основних засобів акумулюють відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» призначено для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. Він має такі субрахунки:

151 «Капітальне будівництво»;

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»;

153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів».

Зокрема, повертаючись до Вашого запитання, вважаємо, що дана операція відобразиться такою бухгалтерською проводкою: Дт 152 Кт 631 і буде сформульовано як вартість послуг (робіт) при залученні підрядників.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати