Як підприємству бути з актом перевірки, який надіслали поштою
05.09.2018 | 09:00
Наше підприємство отримало поштою акт камеральної перевірки, підписаний зі сторони ДФС, з приводу не подання звіту про пільги 1-ПП за 4 квартал 2017 р., як ми маємо на це відреагувати? Чи маємо ми його підписувати?

Відповідь: Механізм подання Звіту про суми податкових пільг регулює Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою КМУ від 27.12.10 р. № 1233.

Його п. 3 передбачено, що суб'єкти господарювання подають цей Звіт за три, шість, дев'ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом
40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб'єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається. 
Якщо ваше підприємство у 2017 році скористалося податковою пільгою
(у будь-якому кварталі), то такий Звіт подають за наслідками того кварталу, у якому відбулася пільгова операція, і далі щокварталу до кінця звітного року. Бо Звіт подається наростаючим підсумком (додатково див. роз’яснення у ЗІР — категорія 101.26).
Якщо в підприємства відбулася пільгова операція, про яку воно не відзвітувало, то фіскальний орган зафіксував це порушення в акті камеральної перевірки. Відповідно до п. 86.2 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) цей акт складається у двох примірниках, який підписується посадовими особами податкового органу, які проводили перевірку, і після його реєстрації вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків.
Підписання посадовими особами вашого підприємства акта перевірки не свідчить про те, що вони згодні з тим, що в ньому зафіксовано, а тільки підтверджує те, що ви ознайомлені зі змістом акта перевірки. Тим більше, що відмова підприємства (його посадових осіб) підписувати акт перевірки не звільняє підприємство від обов'язку сплатити визначені податковим органом за результатами перевірки грошові зобов'язання, у т.ч. штрафні санкції.
За потреби під час підписання акту в ньому можна записати, що з висновками, фактами або даними, викладеними в акті камеральної перевірки, не згоден і протягом строків, установлених ПКУ, до нього будуть подані заперечення.
Тож якщо ви вважаєте, що Звіт про суми податкових пільг підприємство не зобов’язано було подавати через відсутність пільгових операцій, то маєте право подати заперечення до акта протягом п'яти робочих днів із дня, наступного за днем його отримання. Такі заперечення контролюючий орган повинен розглянути протягом семи робочих днів, що настають за днем їх отримання. Якщо ви бажаєте взяти участь у розгляді заперечень, то про це безпосередньо слід у них зазначити. 
Оскільки Звіт про суми податкових пільг підпадає під визначення податкової декларації, то за його неподання підприємству загрожує штраф, передбачений п. 120.1 ПКУ. Відповідно, на підставі акта камеральної перевірки протягом десяти робочих днів із дня, наступного за днем вручення його підприємству, має бути прийнято податкове повідомлення-рішення, а за наявності заперечень до акта перевірки — протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень, і надання (надсилання) письмової відповіді підприємству.
Тому якщо до підприємства буде застосовано зазначений штраф, то у разі незгоди з ним ви зможете оскаржити податкове повідомлення-рішення в адміністративному та/або судовому порядку.
Якщо розпочати з адміністративного оскарження, то скаргу на податкове повідомлення-рішення подають до податкового органу вищого рівня в письмовій формі (деталі до її оформлення прописано в Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затвердженому наказом Мінфіну України від 21.10.15 р. № 916). Тобто для подання скарги на рішення державної податкової інспекції податковим органом вищого рівня буде податкова в м. Києві, області, чи міжрегіональний територіальний орган. А для подання скарги на рішення податкового органу в м. Києві, області чи міжрегіонального територіального органу, органом вищого рівня буде ДФСУ.
Строк для подання першої скарги — протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, що оскаржується (п. 56.3 ПКУ).

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».
У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати