Як підприємцю подавати зміни до Єдиного державного реєстру
09.01.2020 | 08:21
ФОП додав собі КВЕД (основний не змінювався), реєстратору подали ф. 11. Як подати заяву чи інший документ для повідомлення податкової про внесені зміни?

Як зрозуміло із запитання, ФОП — платник єдиного податку уже вніс інформацію про новий КВЕД до ЄДР.

Відповідно до п. 299.7 ПКУ до реєстру платників єдиного податку вносять такі відомості про платника єдиного податку:

1) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);

2) податкова адреса суб’єкта господарювання;

3) місце провадження господарської діяльності;

4) види господарської діяльності, обрані фізичною особою — підприємцем першої та другої груп;

5) ставка єдиного податку та група платника податку;

6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

7) дата реєстрації;

8) види господарської діяльності;

9) дата анулювання реєстрації.

Згідно з пп. 298.3.1 ПКУ платники єдиного податку у разі зміни відомостей, внесених до реєстру платників єдиного податку, мають подати заяву, до якої, зокрема, включаються відомості про зміну видів господарської діяльності.

У разі зміни відомостей, передбачених підпунктами 1—5 п. 299.7 ПКУ, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви (п. 299.8 ПКУ).

За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру (п. 299.9 ПКУ).

Згідно з п. 298.5 ПКУ у разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заяву подають платники єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати