Як правильно визначати ціну будівельно-монтажних робіт
21.05.2020 | 08:22
Просимо надати роз’яснення стосовно питання твердої договірної ціни, яка визначена в кошторисі при підписанні договору підряду на будівельно-монтажні роботи. Наше підприємство виступає підрядником (виконавцем БМР). Після підписання форм КБ-3, КБ-2в до бухгалтерії здається форма М-29, у якій зазначені матеріали, використані при виконанні цього обсягу робіт. Оскільки кошторис визначений з твердою договірною ціною, ціна матеріалів у формі М-29 відповідає ціні, зафіксованій у договорі під час його підписання. Фактично вартість матеріалів відрізняється від прописаної у кошторисі (як у бік збільшення, так і у бік зменшення). Яким чином варто бухгалтеру списувати матеріали? Якщо списувати за обліковою ціною матеріали, то як уникнути несприятливих наслідків під час можливих перевірок? Перелік матеріалів у Підсумковій відомості ресурсів до форми КБ-2в повинен відповідати формі М-29 у частині найменувань, кількості та вартості матеріалів?

1. Читаємо норми ст. 844 Цивільного кодексу України:

«1. Ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі.

Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником.

2. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим. Кошторис є твердим, якщо інше не встановлено договором.

3. Зміни до твердого кошторису можуть вноситися лише за погодженням сторін.

У разі перевищення твердого кошторису усі пов'язані з цим витрати несе підрядник, якщо інше не встановлено законом.

4. Якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт і у зв'язку з цим істотного перевищення визначеного приблизного кошторису, підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це замовника. Замовник, який не погодився на перевищення кошторису, має право відмовитися від договору підряду. У цьому разі підрядник може вимагати від замовника оплати виконаної частини роботи.

Підрядник, який своєчасно не попередив замовника про необхідність перевищення приблизного кошторису, зобов'язаний виконати договір підряду за ціною, встановленою договором.

5. Підрядник не має права вимагати збільшення твердого кошторису, а замовник — його зменшення в разі, якщо на момент укладення договору підряду не можна було передбачити повний обсяг роботи або необхідні для цього витрати.

У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалу, устаткування, які мали бути надані підрядником, а також вартості послуг, що надавалися йому іншими особами, підрядник має право вимагати збільшення кошторису. У разі відмови замовника від збільшення кошторису підрядник має право вимагати розірвання договору.»

Тобто за твердого кошторису ціна договору не переглядається в разі, якщо зазначені в кошторисі витрати (наприклад, вартість матеріалів) за фактом виконання робіт будуть більшими чи меншими.

З цього висновується: якщо фактичні витрати будуть меншими чи більшими від прописаних у кошторисі, то різниця буде за рахунок підрядника.

Ще один момент. Форма № М-29 є первинним документом, яким оформлюють списання матеріалів на виконані роботи. Її складають за фактичними цінами, а не тими, які зазначені в кошторисі. Тож і списують матеріали на витрати (на рахунок 23) за фактичною ціною, а не кошторисною.

2. Наводимо норми стосовно договору з твердим кошторисом, установлені пп. 3.3.9 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000 р. № 174: «За твердої договірної ціни взаєморозрахунки провадяться на підставі виконаних обсягів робіт та їхньої вартості, визначеної в договірній ціні.»

З цих норм випливає, що відомість ресурсів може і не відповідати формі № М-29. 

У відомості ресурсів варто зазначити лише те, що передбачено твердим кошторисом.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати