Як проіндексувати зарплату працівника
12.03.2019 | 08:58
Коли зарплата шліфувальника виробів з металу підлягає індексації, якщо в січні 2018 р. оклад за годину становить 31,81 грн, з травня 2018 р. — 54,66 грн?

Відповідь: Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078), установлено, зокрема, що в разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 %. Обчислення індексу споживчих цін для подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення.
Це означає, що так званим базовим місяцем для індексації доходів працівників є місяць підвищення тарифних ставок (окладів).

Міністерство соціальної політики України в листі від 26.07.16 р.
№ 337/10/136-16 роз'яснило, що за відрядної форми оплати праці базовим місяцем для обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації вважається місяць підвищення відрядних розцінок. Якщо обсяг виробітку збільшується, а відрядна розцінка не змінюється, то базовий місяць також не змінюється.
Та аналогічного роз’яснення Мінсоцполітики, але щодо годинної розцінки, немає. У листі від 28.02.18 р. № 13/0/66-18 лише зазначалося, що коли змінилась форма оплати праці, зокрема працівника переведено з посадового окладу на погодинну тарифну ставку, індекс споживчих цін для індексації має обчислюватись з місяця, наступного за місяцем, у якому відбувається підвищення тарифної ставки.
Прийнято вважати, що відрядні та годинні розцінки для робітників визначають на основі встановленої їм місячної тарифної ставки шляхом її ділення на норму виробітку чи норму робочого часу1. Тож збільшення розцінки — це результат підвищення місячної тарифної ставки (яку, простіше кажучи, для робітника можна вважати еквівалентом окладу). Відтак базовим місяцем з метою індексації доходів слід уважати місяць зростання відрядної/годинної розцінки.
У наведеному прикладі за останній базовий місяць слід брати травень 2018 р. Право на індексацію в такому разі виникає в січні 2019 р.
Якщо цих аргументів недостатньо, то в останньому абзаці п. 5 Порядку № 1078 сказано, що працівникам госпрозрахункових підприємств та організацій заробітну плату у зв’язку із зростанням рівня інфляції підвищують в порядку, обумовленому у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» та положень Порядку № 1078.
Це означає, що підприємство, якщо воно не встановлює працівникам місячної тарифної ставки, а лише відрядну розцінку за одиницю продукції чи годинну ставку, може в колективному договорі чи іншому розпорядчому документі з питань оплати праці закріпити норму про те, що базовим місяцем для проведення індексації є місяць підвищення відрядної/годинної розцінки.
_______________________
1 В Україні договірне регулювання оплати праці, тож підприємство має право встановити розцінку за одиницю продукції, керуючись власною методикою.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».
У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати