Як провести інвентаризацію, якщо бухгалтера та директора звільнено
Директор підприємства, головний бухгалтер та працівники звільнились. Чи може засновник, який наразі один на підприємстві у зв’язку із призупиненням діяльності, провести інвентаризацію матеріальних цінностей і списати матцінності як непридатні? Що з ПДВ від списаних матцінностей?

Організація та основні правила проведення інвентаризації визначено в р. ІІ Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Мінфіну України від 02.09.14 р. № 879 (далі — Положення № 879).

Відповідно до п. 1 р. ІІ Положення № 879 для проведення інвентаризації на підприємстві розпорядчим документом керівника підприємства створюється інвентаризаційна комісія з представників апарату управління підприємства, бухгалтерської служби (представників аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії, суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної особи, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку на підприємстві на договірних засадах) та досвідчених працівників підприємства, які знають об'єкт інвентаризації, ціни та первинний облік (інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери). Інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства (його заступник) або керівник структурного підрозділу підприємства, уповноважений керівником підприємства.

У тих випадках, коли бухгалтерський облік ведеться безпосередньо керівником підприємства, інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства самостійно.

Як бачите, ідеться про керівника підприємства, тобто посадову особу, а не засновника/учасника.

Згідно зі ст. 65 ГКУ, управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна та участі в управлінні трудового колективу.

Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

Отже, з огляду на це можна зробити висновок, що засновник/учасник, згідно з установчими документами, може як особисто здійснювати функції управління підприємством, так і через уповноважені ним органи (керівника/директора).

Якщо, наприклад, у статуті підприємства передбачено, що за відсутності діяльності на підприємстві один із засновників (власників) може виконувати обов’язки керівника, то вважаємо, що у випадку призупинення діяльності підприємства, а не його ліквідації, засновник може взяти на себе функції директора/керівника і провести інвентаризацію майна.

При цьому, оскільки в разі списання ТМЦ у зв’язку з визнанням їх непридатними для використання такі ТМЦ не можуть бути використані в межах господарської діяльності підприємства, підприємству (платникові ПДВ) треба буде нарахувати ПДВ-зобов’язання відповідно до пп. «г» п. 198.5 ПКУ. 

Базою оподаткування в такому разі буде (п. 189.1 ПКУ):

— для необоротних активів — балансова (залишкова) вартість, що склалася станом на початок звітного періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи зі звичайної ціни),

— для товарів/послуг — виходячи з вартості їх придбання.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати